Single Sign-On (SSO) loggin

En säker molnbaserad SSO-lösning som användare, IT- och säkerhetspersonal kommer att uppskatta

75 %

färre supportsamtal om inloggning

50 %

snabbare inloggning och användning av nya appar

500 %

snabbare IT-integration med förvärvade verksamheter

Oakland County

Priceline

Juniper

Cengage

Sephora

Imerys

Teach for America

Flinders University

Enkel molnbaserad lösning

Kom igång med molnet och anslut enkelt till alla appar

Nätverk av färdiga integrationer

Okta är en SSO-leverantör med ett nätverk av över 7 000 färdiga integrationer som hjälper dig att säkert ansluta SSO till molnappar på några veckor i stället för månader. Du behöver varken bygga upp eller hantera integrationerna själv. 

Ansluter molnet till användaren

Oktas molnbaserade SSO-tjänst knyter samman allt från molnet till användaren med över 1 400 integrationer med SAML och OpenID Connect, säker lösenordshantering, stöd för RADIUS och LDAP samt anslutningar till äldre SSO-lösningar från tredje part.

Smidig och säker 
användaråtkomst

Underlätta åtkomsthantering med Single Sign-on (SSO login)

En central plats för kontroll

Ge IT-teamet en enhetlig plats där de kan se, hantera och skydda åtkomsten för alla användare; både egen personal och externa partners.

Integration med katalogtjänster

Oktas SSO-lösning kan snabbt ansluta till och synkronisera från många olika katalogtjänster, t.ex. AD-, LDAP- och HR-system samt andra tredjeparts identitetsleverantörer.

Adaptiva säkerhetspolicys

Med Okta SSO kan IT-teamet skydda användare genom att använda konsekventa säkerhetspolicys som anpassas efter användarnas beteende. Använd inbyggda säkerhetsverktyg, t.ex. Okta Insights, för att dra nytta av Oktas globala position och automatiskt identifiera och blockera skadliga inloggningsförsök som kan förekomma i nätverket.

Stärk dina slutanvändare

Omvänd slutanvändarnas frustration till fascination

Efter single sign on (sso) loggin nås en intuitiv webbläsarbaserad portal där användarna kan komma åt allt de behöver för att vara produktiva. Via Oktas SSO-lösning (single sign-on) kan användare anpassa portalen så att de snabbt kan hitta sina mest använda appar. De kan även komma åt portalen från en mobil enhet så de kan vara effektiva även när de är på språng.

Med Okta SSO kan användarna dessutom själva återställa lösenord. Och det är något som både användare och supportteam kan ställa sig bakom.

Förenkla åtkomstkontroll

Det är svårt att följa regelverk om man inte vet vem som har tillgång till vad

Med hjälp av realtidsdata från Okta kan IT-teamet omedelbart felsöka och hantera eventuella SSO-säkerhetsproblem. De kan använda fördefinierad rapportering för att få en djupare förståelse av hur slutanvändarna använder apparna och var det förekommer potentiella säkerhetsrisker. Det går dessutom att dela alla dessa SSO-data. Du kan synka dem med SIEM, ladda ner dem i CSV-format och komma åt dem via Okta API.

Vi har lyckats införa Okta i en av de största återförsäljarkedjorna oavsett bransch.Miljoner inloggningar varje vecka har förenklats tack vare Okta.

Cody Sanford

CIO

Kom igång med 
Okta Single Sign-On redan idag