Vertrouwen begint met transparantie.

 

Transparantie en klantvriendelijkheid zijn de kernwaarden van onze identiteit.

Luister naar het gesprek tussen Todd McKinnon (CEO en medeoprichter van Okta) en David Bradbury (Chief Security Officer van Okta) waarin ze terugblikken op de lessen die we hebben geleerd.

Ons commitment

We maken bekend welke lessen we hebben geleerd en welk actieplan we op basis daarvan hebben ontwikkeld. Op deze manier willen we meer transparantie creëren, niet alleen binnen Okta maar binnen de hele securitycommunity.

Blogpost

Okta sluit onderzoek naar incident van januari 2022 af

Deze blog bevat de resultaten van het onderzoek dat onze interne security-experts hebben uitgevoerd en de conclusies van het forensisch rapport dat een wereldwijd bekende cybersecurity-organisatie in opdracht van ons heeft opgesteld.

Coderepository's van Okta

In lijn met onze kernwaarde van transparantie delen we context en details rond een recente securitygebeurtenis met betrekking tot coderepository's van Okta. Ons onderzoek heeft geen gevolgen van deze gebeurtenis voor klanten aan het licht gebracht en klanten hoeven geen actie te ondernemen. De hieronder beschreven securitygebeurtenis heeft betrekking op coderepository's van Okta Workforce Identity Cloud (WIC).  De gebeurtenis heeft geen betrekking op producten van Auth0 (Customer Identity Cloud).