De Identity-handleiding voor CIO's:

10 strategische prioriteiten voor 2023

Nu hybride werken niet meer weg te denken is, ligt uw focus in 2023 ongetwijfeld op het optimaliseren van de productiviteit en security met technologie die zich flexibel aanpast aan de eisen van uw organisatie. Hieronder staan 10 prioriteiten voor uw investeringen in Identity.

Okta CIO Guide to Identity UK 2


1  Investeren met het oog op schaalvergroting

Bij de meeste organisaties zullen medewerkers zowel remote als op locatie blijven werken. Maar wees erop voorbereid dat uw werkmodel doorlopend moet worden aangepast aan de veranderende marktomstandigheden en behoeften van uw organisatie en uw medewerkers. Implementeer flexibele Identity-technologieën waarvan u de schaal snel kunt vergroten of verkleinen zonder dat de productie wordt verstoord.

 

 

42% van de organisaties in EMEA is van plan het hybride werkmodel de komende 12 maanden opnieuw te beoordelen1

2  Focussen op de waarde van Identity

Veel organisaties gebruiken eigen oplossingen of een combinatie van allerlei losstaande oplossingen voor Identity. Deze legacy systemen zijn duur in onderhoud, vertragen de time-to-market en kunnen de productiviteit en groei beperken. Bovendien moeten er vaak diverse licentiekosten voor worden betaald. Streef ernaar uw techstack te consolideren en te moderniseren met holistische oplossingen die routinematige IT-taken wegnemen, de efficiëntie verbeteren en waarde genereren voor de lange termijn.


3  Kiezen voor automatisering

De handmatige provisioning en deprovisioning van apps kost enorm veel tijd en geld. Uw team kan zich niet op de kernactiviteiten concentreren, medewerkers moeten lang wachten op de tools die zij nodig hebben en mogelijk betaalt u softwarelicenties die u al niet eens meer nodig hebt. Nog erger: als de deprovisioning vertraagd plaatsvindt, hebben oud-medewerkers nog steeds actieve toegang tot uw systemen en data. Automatiseer de onboarding en offboarding om de productiviteit te verbeteren, de beveiliging aan te scherpen en ervoor te zorgen dat uw team zich kan concentreren op de taken die cruciaal zijn voor de organisatie.

30 minuten bespaard op elk applicatieprovisioningverzoek met Okta Lifecycle Management

Okta CIO Guide to Identity UK 3


4  De cloudmigratie versnellen

De pandemie heeft veel organisaties gedwongen snel naar de cloud te migreren zodat medewerkers remote konden doorwerken. Het is niet realistisch om alle legacy-systemen af te schaffen, en hybride IT-modellen zullen in de nabije toekomst dus nog veel worden gebruikt. Dit is het moment om de balans op te maken en met een blik op de lange termijn en een cloudgebaseerde Identity-oplossing strategisch te denken. Identity-oplossingen werken samen met uw cloud- en on-prem-oplossingen om medewerkers in uw hybride omgeving te beveiligen en worden beheerd via één bedieningspaneel.

Okta CIO Guide to Identity UK 4


5  Investeren in een geweldige gebruikerservaring (dan komt de productiviteit vanzelf)

Ontevreden personeel neemt op grote schaal ontslag en er is een groot tekort aan techtalent. IT-leiders moeten zich daarom extra inspannen om een optimale ervaring te creëren voor hun teams. Medewerkers verwachten wanneer ze op locatie en remote werken een vergelijkbare ervaring met snelle, frictieloze toegang tot de apps en tools die zij nodig hebben. Investeer in technologieën die uw medewerkers helpen in plaats van hinderen, zoals geautomatiseerde onboarding en single sign-on voor soepel inloggen. De productiviteit zal dan vanzelf toenemen.


6  Een digitale cultuur van samenwerking tot stand brengen

Samenwerking is een van de grootste uitdagingen voor organisaties die zich aanpassen aan hybride vormen van werken. 55% van de grotere organisaties ziet het faciliteren van samenwerking als topprioriteit voor de werkplek. Kies voor een op Identity gebaseerde benadering van security die medewerkers die remote of op kantoor werken in staat stelt snel en veilig samen te werken met behulp van "best-of-breed" apps die in een paar minuten geïntegreerd kunnen worden.

 

55%
van de grotere organisaties ziet het faciliteren van samenwerking als topprioriteit voor de werkplek1

7  Access management voor alle gebruikers centraliseren, ongeacht hun locatie

IT is uiteindelijk vaak een knelpunt. Medewerkers moeten wachten totdat machtigingen worden toegewezen of ingetrokken of een wachtwoord wordt gereset. Door Identity management te centraliseren kunt u provisioning en toegangsrechten op één locatie beheren via één bedieningspaneel waarop u precies kunt zien wie toegang heeft tot welke resources, on-prem en in de cloud. Single sign-on verbetert de ervaring van uw gebruikers ook, omdat ze één set inloggegevens kunnen gebruiken voor al hun apps en ze hun wachtwoord zelf kunnen resetten.

Okta CIO Guide to Identity UK 5


8  Medewerkers de mogelijkheid bieden om hun eigen devices en apps veilig te gebruiken

Met een Bring Your Own Device (BYOD)-strategie kunnen uw teams zelf kiezen met welke devices en apps ze willen werken. Hierdoor verbeteren de efficiëntie, productiviteit en tevredenheid en bent u minder geld kwijt aan hardware en softwarelicenties. Maar er zijn uiteraard ook securityrisico's aan verbonden. Implementeer robuuste securitymaatregelen zoals multi-factor authenticatie en pas een Zero Trust-benadering van security toe, zodat uw teams veilig kunnen werken op hun eigen devices.

51% van de organisaties laat medewerkers hun eigen devices kiezen1

Okta CIO Guide to Identity UK 7


9  Milieudoelstellingen realiseren

Ecologische duurzaamheid is steeds belangrijker voor uw klanten, investeerders en bestuur. Voor IT-leiders is op dit cruciale terrein een belangrijke rol weggelegd. Zij moeten hybride en remote werkmodellen faciliteren die organisaties in staat stellen de broeikasgasemissies op de werkplek te verminderen en vorderingen te maken met hun duurzaamheids-targets. Raadpleeg als u de impact van hybride werken op de CO2-voetafdruk van uw organisatie wilt berekenen de volgende handleiding van Okta: Sneller uw milieudoelstellingen realiseren met hybride werken.


10  Samenwerken met CISO om uw Zero Trust-strategie op basis van Identity versneld in te voeren

Cyberbeveiliging en samenwerking zijn de grootste uitdagingen voor organisaties die hybride werkmodellen implementeren. Ze hebben een nieuwe benadering nodig die is gebaseerd op Identity als nieuwe perimeter. Formuleer samen met de security managers binnen uw organisatie een Zero Trust-strategie op basis van Identity die voor balans zorgt tussen security en frictieloze toegang. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste resources, waar ze ook werken.

45%
van de Europese organisaties voert momenteel een Zero Trust-initiatief uit2

Klaar om identity op de eerste plaats te zetten?

Ga vandaag nog aan de slag met de kosteloze trial of neem contact op met ons team om uw unieke behoeften te bespreken.

1 Okta-rapport over hybride werken, 2023

2 Rapport "The State of Zero Trust" 2022