Gedragscode voor (virtuele) Okta-evenementen

Bij Okta gaat het om diversiteit van identiteiten. Wij streven ernaar een veilige omgeving te creëren die inclusief en vrij van discriminatie is, ongeacht ras, religie, huidskleur, nationale herkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie, transgenderstatus, leeftijd, handicap, invaliditeit, burgerlijke staat of status als militair veteraan, of enige andere beschermde categorie onder het toepasselijke recht.

Alle deelnemers aan Okta-evenementen worden geacht zich te houden aan het volgende beleid:

Verwacht gedrag voor virtuele evenementen:

 • Houd rekening met elkaar en respecteer standpunten die mogelijk van de uwe afwijken.
 • Wees u bewust van uw woorden en acties.
 • Vermijd conflicten of woordenwisselingen.
 • Als u tijdens het evenement aan een van de videobijeenkomsten deelneemt, zorg dan voor passende kleding en let erop dat uw achtergrond niets aanstootgevends bevat.

Onaanvaardbaar gedrag kan onder andere bestaan uit:

 • Aanstootgevend of ongewenst gedrag of taal die betrekking heeft op ras, religie, huidskleur, nationale herkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie, transgenderstatus, leeftijd, handicap, invaliditeit, burgerlijke staat of status als militair veteraan, of enige andere beschermde categorie onder het toepasselijke recht.
 • Visuele intimidatie, zoals seksueel getinte afbeeldingen of seksueel taalgebruik tijdens Okta-evenementen, met inbegrip van (dia-)presentaties.
 • Intimidatie of pesten.
 • Spamchats of -berichten sturen.
 • Opnames maken van evenementsessies of screenshots maken van gegevens over deelnemers.
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord met anderen delen.

Consequenties van onaanvaardbaar gedrag:

Onaanvaardbaar gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van huidige en/of toekomstige Okta-evenementen. Als een deelnemer onaanvaardbaar gedrag vertoont, kunnen de organisatoren van het evenement alle maatregelen nemen die zij geschikt achten, met inbegrip van uitsluiting van het evenement zonder enige waarschuwing en zonder recht op terugbetaling.

Melden van onaanvaardbaar gedrag:

Als u het slachtoffer of getuige bent van overtredingen van de Gedragscode voor Okta-evenementen, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • venementen, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • Meld het gedrag en de overtreder bij een medewerker in het gedeelte “Meeting Concierge” van het virtuele evenement voor een onmiddellijke reactie
 • Stuur een e-mail naar eventsCOC@okta.com

De Gedragscode voor Okta-evenementen kan op elk moment door Okta worden herzien en over de voorwaarden kan niet onderhandeld worden.

 

Gedragscode voor Okta-evenementen (bij evenementen met fysieke aanwezigheid)

Bij Okta gaat het om diversiteit van identiteiten.Wij streven ernaar een veilige omgeving te creëren die inclusief en vrij van discriminatie is, ongeacht ras, religie, huidskleur, nationale herkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie, transgenderstatus, leeftijd, handicap, invaliditeit, burgerlijke staat of status als militair veteraan, of enige andere beschermde categorie onder het toepasselijke recht.

Alle deelnemers aan Okta-evenementen worden geacht zich te houden aan het volgende beleid:

Verwacht gedrag

 • Houd rekening met de mensen om u heen.
 • Houd rekening met elkaar en respecteer standpunten die mogelijk van de uwe afwijken.
 • Wees u bewust van uw woorden en acties.
 • Draag altijd uw badge tijdens het evenement of op de locatie van het evenement.

Onaanvaardbaar gedrag

Onaanvaardbaar gedrag kan onder andere bestaan uit:

 • Aanstootgevend of ongewenst gedrag of taal die betrekking heeft op ras, religie, huidskleur, nationale herkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie, transgenderstatus, leeftijd, handicap, invaliditeit, burgerlijke staat of status als militair veteraan, of enige andere beschermde categorie onder het toepasselijke recht.
 • Visuele intimidatie, zoals seksueel getinte afbeeldingen of seksueel taalgebruik tijdens Okta-evenementen, met inbegrip van (dia-)presentaties.
 • Het bij zich dragen van een wapen of enig andere voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, waarmee anderen kunnen worden bedreigd of anderen letsel kan worden toegebracht.
 • Het bij zich hebben van verboden middelen.
 • Intimidatie of pesten, zowel online als bij persoonlijke ontmoetingen.
 • Alle andere onwettige activiteiten die niet hierboven zijn vermeld.
 • Opnames maken van evenementsessies.
 • Uw evenementbadge delen met anderen.
 • Het niet opvolgen van de regels of voorschriften die gelden voor de locatie van het evenement of het niet opvolgen van de instructies van het evenementpersoneel.

Consequenties van onaanvaardbaar gedrag

Onaanvaardbaar gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van huidige en/of toekomstige Okta-evenementen.Als een deelnemer onaanvaardbaar gedrag vertoont, kunnen de organisatoren van het evenement alle maatregelen nemen die zij geschikt achten, met inbegrip van uitsluiting van het evenement zonder enige waarschuwing en zonder recht op terugbetaling.In voorkomende gevallen kunnen de lokale ordehandhavingsinstanties worden ingeschakeld.

Melden van onaanvaardbaar gedrag:

Als u het slachtoffer of getuige bent van overtredingen van de Gedragscode voor Okta-evenementen, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • Een e-mail sturen naar [email protected]
 • Melding maken bij een medewerker van het 'Registratie Bureau'.

Het evenementpersoneel is bevoegd om zo nodig passende maatregelen te treffen die onder andere kunnen bestaan uit uitsluiting van het evenement zonder terugbetaling en/of inschakeling van het beveiligingsteam van het evenement of de lokale ordehandhavingsinstanties.

De Gedragscode voor Okta-evenementen kan op elk moment door Okta worden herzien en over de voorwaarden kan niet onderhandeld worden.