Envision Healthcare

Transcript

Details

Mike Hagan: Mijn naam is Mike Hagan. Ik ben de Chief Information Officer van Envision Health Care. We hebben drie marktsegmenten, American Medical Response, de grootste ambulancevervoerder in de Verenigde Staten; EmCare, het uitzendbureau voor medisch personeel dat eerstehulpartsen, internisten, radiologen en anesthesisten bij circa 800 verschillende ziekenhuizen detacheert. En tot slot Evolution Health voor post-acute zorg.

De cloud maakt tegenwoordig deel uit van onze strategie. We nemen elke beschikbare applicatie onder de loep, maar onze voorkeur gaat uit naar cloudapplicaties. De mobiliteit van onze medewerkers is bijzonder groot. Ze moeten vanuit verschillende ziekenhuizen in het land of vanuit ambulances applicaties kunnen openen. Via de cloud kan dat allemaal veel sneller en veiliger dan als we dat zelf zouden proberen te doen.

Bij applicaties in de cloud denken we allereerst aan de beveiliging en welke data we in de cloud opslaan. Identity is een zeer belangrijke factor wanneer het een constant komen en gaan van medewerkers is en er fusies en overnames plaatsvinden. We hebben een wedstrijdje gehouden voordat de keus definitief op Okta viel. We vergeleken Okta met Microsoft aan de hand van een pilotproject. Ik geloof dat Okta in minder dan een week startklaar was in de testomgeving.

Onlangs hebben we een applicatie geïmplementeerd, een rapportagesysteem voor de patiëntenzorg. Met Okta kunnen we de provisioning automatiseren; met andere woorden, we kunnen een gebruiker via Okta toegangsrechten verlenen. Maar nog belangrijker is dat ziekenhuizen voortaan informatie ontvangen waarmee ze zelf de deprovisioning van de eigen gebruikers kunnen uitvoeren. Het ziekenhuis neemt die verantwoordelijkheid dus van ons over, maar het hele proces wordt naadloos uitgevoerd via Okta.

We kunnen ziekenhuizen op unieke wijze authenticeren voor Office 365, de SharePoint-portal, met behulp van Okta. Vervolgens kan via de API-beveiliging toegang worden verleend tot succesfactoren, planningsinformatie, salarisgegevens en andere interne systemen zonder opnieuw te authenticeren of opnieuw een gebruikers-ID en wachtwoord in te voeren.

Toen we Okta implementeerden, hebben we geen extra resources toegevoegd. We hebben onze Active Directory-experts gewoon omgeschoold tot Okta-experts. Ze werken nu nauw samen met de Okta-engineers om ons door de implementatie te leiden. Zo konden we heel eenvoudig tweefactor authenticatie instellen voor de applicaties die daarvoor in aanmerking kwamen.

Okta is ideaal voor organisaties die op zoek zijn naar een identity management-systeem in de cloud dat eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te implementeren is.

 

Envision Health biedt ambulanceservices, personenzorg, en detacheert artsen bij ziekenhuizen. De mobiliteit van de medewerkers is bijzonder hoog omdat ze steeds op andere locaties in de VS hun werk moeten doen. Alle reden dus om van identity management- en beveiligingsoplossingen in de cloud een topprioriteit te maken. Okta biedt het inzicht en de flexibiliteit die de organisatie nodig heeft om het leven van hun medewerkers makkelijker te maken, zodat zij op hun beurt het leven van de patiënten makkelijker kunnen maken.