Identity is cruciaal om vertrouwen in de nieuwe werkplek op te bouwen

In het afgelopen jaar heeft de wereldwijde verschuiving naar remote werken niet alleen ons privéleven veranderd, maar ook het zakelijk perspectief op productiviteit en samenwerking volledig op zijn kop gezet.

Voorheen werd bijna al het werk in het fysieke kantoor gedaan. Nu moeten business leaders de technische uitdagingen van hybride, remote en dynamische werkplekken het hoofd bieden. In deze situatie is security een van de belangrijkste prioriteiten, naast de mogelijkheid om zowel digital trust als productiviteit buiten de netwerkperimeter op te bouwen.

Na het verschijnen van ons eerste rapport De nieuwe werkplek: anders werken na 2020 hebben we nieuw onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe de werkplek in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk is veranderd. Dit nieuwe onderzoek richt zich op een aantal factoren, waaronder de verschuiving van de traditionele 9-tot-5-werkdag naar remote werken, de groeiende populariteit van hybride werken, en hoe de nieuwe werkdynamiek zich na de pandemie zal ontwikkelen.

In het onafhankelijk uitgevoerde onderzoek dat de naam The New Workplace Report heeft gekregen, hebben we de mening van ruim 10.000 kantoormedewerkers in acht Europese landen onder de loep genomen.

Het voornaamste inzicht dat uit het onderzoek naar voren kwam, is dat werknemers meer flexibiliteit van hun werkgever verlangen. Maar afgaande op de grote verscheidenheid aan meningen, de onderlinge verschillen tussen landen en de invloed van persoonlijke omstandigheden, kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat een uniform werkplekmodel geen recht van bestaan meer heeft.

Business leaders staan voor een unieke evenwichtsoefening waarbij ze digitale experiences moeten creëren die flexibiliteit, productiviteit en tevredenheid bieden zonder dat de security in gevaar komt. Maar hoe slagen ze erin om precies het juiste evenwicht te vinden en welke rol kan identity daarbij spelen?

De toekomst van werken moet dynamisch zijn

De pandemie heeft een breed scala aan werkscenario's opgeleverd. Ons onderzoek geeft aan dat 42 procent van de werknemers de voorkeur geeft aan een combinatie van thuiswerken en op kantoor werken.

De exacte combinatie van dit hybride werken vertoont echter grote verschillen in de Europese landen die we hebben onderzocht en is bovendien in slechts één jaar tijd fors veranderd. Uit ons onderzoek van 2020 bleek bijvoorbeeld dat 33 procent van de werknemers in Frankrijk en Nederland weer fulltime op kantoor wilde werken. Dit jaar is dat gedaald naar respectievelijk 21 procent en 18 procent.

Organisaties moeten werknemers de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen hoe en waar ze het productiefst zijn.

Werkgevers zien dit misschien niet direct als een reële optie, vooral omdat ze nog bezig zijn met het oplossen van de technische en culturele uitdagingen die het (deels) remote werken met zich meebrengen. Maar als organisaties na de pandemie talentvolle werknemers willen aantrekken en vasthouden, moeten ze een veilige en naadloze experience bieden die een dynamisch model mogelijk maakt.

Dit is alleen mogelijk door identity in te zetten als het centrale controlepunt voor het beheren van de toegang tot hun resources.

Arbeidsnormen doorbreken om samenwerking te stimuleren 

Uit ons onderzoek blijkt ook dat er veel vraag is naar meer flexibiliteit, met name wat betreft de locatie en het tijdstip waarop werknemers (samen) werken.

De mogelijkheid om vanaf elke locatie te werken is zeer aantrekkelijk voor de leeftijdsgroep van 16 tot 34 jaar. Zo'n 42 procent gaf aan dat ze veel bewegingsvrijheid op prijs stellen en de voorkeur geven aan "werken waar het hun uitkomt". De vraag naar deze mate van flexibiliteit was echter minder sterk in andere leeftijdsgroepen. Zo gaf 78 procent van de 45-54-jarigen en 85 procent van de 55-plussers aan dat ze tevreden waren met de huidige situatie.

Jonge werknemers willen ook graag afstappen van de traditionele kantooruren. Zo zei 66 procent dat ze de voorkeur gaven aan een asynchrone werkomgeving waarin ze zelf hun werkschema, werkplek en tools kunnen kiezen.

Ook dat roept vragen op voor organisaties die nog niet duidelijk voor ogen hebben hoe ze in de toekomst werknemers moeten aantrekken en ondersteunen.

Een andere uitdaging voor de IT-security is de mogelijke toename van werknemers die vanuit verschillende geografische locaties en op asynchrone tijden toegang tot het netwerk willen. Maar organisaties die een effectief identity en access management implementeren, kunnen een slagvaardige en flexibele samenwerking faciliteren en tegelijk een robuuste cyberstatus op basis van Zero Trust opbouwen.

Veilig voelen op het werk

De opkomst en populariteit van flexibele, remote werkplekken betekent niet het einde van het kantoor. Fysieke werkplekken spelen nog steeds een belangrijke rol bij de samenwerking tussen collega's en de cultuur van de organisatie. Het is daarom van cruciaal belang om werknemers die deze fysieke interactie op prijs stellen te helpen om veilig naar kantoor terug te keren.

Een vaccinpaspoort kan een middel zijn om het normale leven weer op te pakken. Van de respondenten was 17 procent van mening dat een verplicht vaccinatiepaspoort bijdraagt aan een veilige terugkeer naar kantoor, terwijl 13 procent de voorkeur gaf aan een vrijwillige benadering.

Als het vaccinatiepaspoort daadwerkelijk een belangrijke rol gaat spelen op de nieuwe werkplek, is het van vitaal belang dat gevoelige persoonlijke informatie, zoals medische gegevens, zeer goed worden beschermd.

Ook dat is een uitdaging waarbij een goede identity en access management-oplossing ondersteuning kan bieden. Organisaties kunnen met behulp van zo'n oplossing duizenden werknemers identificeren die toegang tot het bedrijfsnetwerk willen en erop toezien dat de fysieke werkplekken van werknemers veilig zijn.

Veilige werkexperiences mogelijk maken

Als organisaties serieus werk willen maken van dynamische werkomgevingen moeten ze hun IT-securityprocessen nog eens goed tegen het licht houden.

Meer dan een derde van de organisaties (34 procent) gebruikt nog steeds wachtwoorden als enige securitymaatregel. Slechts een kwart heeft robuustere security-oplossingen (zoals multi-factor authenticatie) geïmplementeerd waarmee het risico van een beveiligingslek met 75 procent wordt teruggebracht. Niet meer dan 12 procent maakt gebruik van biometrie. 

Eén ding is duidelijk: een uniforme, op de perimeter gerichte IT-security is niet meer afdoende.

In plaats daarvan moeten organisaties een meer proactieve houding overwegen, met mogelijkheden zoals passwordless authenticatie en adaptieve multi-factor authenticatie. Hiermee wordt niet alleen het risico van op wachtwoorden gebaseerde aanvallen teruggedrongen, maar ook de operationele efficiëntie verbeterd.

Organisaties die één identity-architectuur in een Zero Trust-cloudomgeving implementeren, kunnen de juiste mensen op het juiste moment op veilige wijze met de juiste technologieën verbinden. Zo kunnen werknemers hun productiviteit optimaliseren, ongeacht of ze remote of op kantoor werken.  

Een evenwichtsoefening voor organisaties

In dit artikel hebben we slechts een paar van de waardevolle inzichten van "De nieuwe werkplek: een evenwichtsoefening voor organisaties" behandeld. Uit al deze inzichten komt duidelijk naar voren dat organisaties flexibiliteit moeten omarmen en faciliteren. 

Business leaders die vertrouwen willen opbouwen en hun organisatie op de "nieuwe werkplek" willen voorbereiden, moeten hun werknemers niet alleen bescherming bieden maar ook de juiste mogelijkheden aanreiken. Een identity-oplossing kan dit delicate evenwicht in stand houden en een centrale rol spelen bij het opbouwen van vertrouwen. Organisaties die identity gebruiken als het centrale controlepunt voor het beheren van de toegang tot hun resources kunnen:

  • Werknemers op soepele wijze dynamisch laten werken
  • Asynchrone, gedistribueerde teams accommoderen
  • Toezicht houden op de veiligheid van fysieke werkplekken
  • Zero Trust security adopteren

Wilt u meer weten over de nieuwe werkplek en welke invloed veranderende verwachtingen van werknemers op uw organisatie hebben? U kunt hier het volledige Engelstalige rapport lezen.