Diversiteit, inclusie en het gevoel erbij te horen bij Okta

ImageHero image 18

Diversiteit, inclusie en het gevoel
erbij te horen bij Okta

Zo doet Okta het op het gebied van inclusie.

Elk jaar publiceert Okta “State of Inclusion”, ons jaarverslag waarin we open en transparant vertellen over onze activiteiten op het gebied van diversiteit, inclusie en het gevoel erbij te horen. Het verslag biedt inzicht in onze constante inspanningen en dwingt ons om nog meer stappen voorwaarts te zetten.

Hoe wij diversiteit, inclusie en het gevoel erbij te horen ondersteunen

Cultiveren van een dieper gevoel van inclusie en erbij horen
Ruimte bieden voor een open dialoog en opleiding
De basis leggen voor talent met diverse achtergronden en evenwichtige teams

Onze visie

Samen een cultuur van gelijkheid, inclusie en saamhorigheid tot stand brengen, zodat we de waarden en missie van Okta in de praktijk kunnen brengen en kunnen voorzien in de behoeften van medewerkers, klanten, partners en de gemeenschappen waar we deel van uitmaken.

Onze aanpak

Ons DIB-programma (Diversity, Inclusion, and Belonging) richt zich op drie hoofdgebieden:

Onze aanpak

Ons DIB-programma (Diversity, Inclusion, and Belonging) richt zich op drie hoofdgebieden:

Personeel

Wij geloven in het werven van talent met diverse achtergronden om te komen tot evenwichtige teams

Werkplek

Wij ondersteunen en stimuleren werknemers om authentiek te zijn en zich te ontwikkelen door een open dialoog en opleiding

De markt

We bieden ons product aan doelgroepen met diverse achtergronden aan