Okta’s inzet voor rassengelijkheid

ImageHero image 18

Het begint bij de top

De inzet van leidinggevenden in het streven naar rassengelijkheid

Onze CEO Todd McKinnon heeft zijn steun uitgesproken voor de Black Lives Matter-beweging en sprak over hoe Okta rassenongelijkheid bestrijdt. Bij Okta hechten we waarde aan diverse identiteiten: Black, Indigenous en People of Color (BIPOC) horen bij Okta. Onze reis is nog maar net begonnen, maar we zetten ons er volledig voor in en zullen onze voortgang delen.

Hoe we dat realiseren

Onze strategie

In het kader van onze doorlopende inzet voor diversiteit, inclusie en het gevoel erbij te horen, erkennen we het werk dat nodig is om onze collega's met diverse achtergronden te ondersteunen en zetten we ons in voor rassengelijkheid. We richten ons daarbij op drie hoofdgebieden: onze werkplek, ons personeel en de markt. We zullen van onze voortgang op al deze gebieden verslag uitbrengen in Okta's eerste State of Inclusion Report in het najaar van 2020.

Het begint ermee om naar binnen te kijken

Inclusive Language Project

Bij Okta zetten we ons in voor een cultuur van inclusie en erbij horen. We erkennen dat communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, van cruciaal belang is om binnen onze teams en binnen onze hele organisatie een gevoel van inclusie en erbij horen te creëren. In het kader van ons "Inclusive Language Project" verwijderen we woorden en uitdrukkingen uit onze producten, code en berichtgeving die beladen of buitensluitend van aard zijn. We zullen regelmatig updates publiceren over het doorvoeren van deze veranderingen.

Hoe wij investeren in de toekomst

Okta Ventures

Okta Ventures zet zich in voor de ondersteuning van diversiteit, inclusie en het gevoel erbij te horen in heel het ecosysteem van investeren. We bieden cursussen aan over onbewuste vooroordelen voor de organisaties in ons portfolio via Hustle Crew en bieden ondersteuning voor zwarte ondernemers in samenwerking met Grid110 als sponsor en partner.

We stellen onze tijd en ons geld beschikbaar

Liefdadigheidsactiviteiten

Met Okta for Good, Okta’s initiatief voor sociale impact, hebben we voor de duur van drie jaar 1 miljoen dollar toegezegd voor beurzen voor initiatieven op het gebied van rassengelijkheid en ontwikkeling van het arbeidspotentieel. We hebben ook een Racial Justice and Equity Employee Advisory Board ingesteld die bestaat uit leiders van People of Color @ Okta ([email protected]), de teams Diversity, Inclusion & Belonging en Okta for Good, om te bepalen waar we deze nieuwe beurzen gaan toekennen.

Ondersteuning voor onze zwarte collega's

Ondersteuning voor People of Color @ Okta ERG

Onze activiteiten ter bevordering van rassengelijkheid worden opgezet en geïmplementeerd in samenwerking met onze People of Color-groep. [email protected] werd in maart 2018 opgezet als een Employee Resource Group en we blijven samenwerken met leiders en leden van deze groep om te zorgen dat we luisteren naar en inspelen op de behoeften van onze zwarte collega's en gemeenschappen.

Diversiteit, inclusie en het gevoel
erbij te horen bij Okta

Hoe wij diversiteit, inclusie en het gevoel erbij te horen ondersteunen

Cultiveren van een dieper gevoel van inclusie en erbij horen
Ruimte bieden voor een open dialoog en opleiding
De basis leggen voor talent met diverse achtergronden en evenwichtige teams

Onze visie

Een cultuur van inclusie en erbij horen bevorderen en tegelijkertijd zorgen voor een divers personeelsbestand om innovatie en gezamenlijke groei te stimuleren

Onze aanpak

Ons DIB-programma (Diversity, Inclusion, and Belonging) richt zich op drie hoofdgebieden:

Onze aanpak

Ons DIB-programma (Diversity, Inclusion, and Belonging) richt zich op drie hoofdgebieden:

Personeel

Wij geloven in het werven van talent met diverse achtergronden om te komen tot evenwichtige teams

Werkplek

Wij ondersteunen en stimuleren werknemers om authentiek te zijn en zich te ontwikkelen door een open dialoog en opleiding

De markt

We bieden ons product aan doelgroepen met diverse achtergronden aan