Okta’s inzet voor rassengelijkheid

Diversiteit, inclusie en het gevoel
erbij te horen bij Okta

Hoe wij diversiteit, inclusie en het gevoel erbij te horen ondersteunen

Cultiveren van een dieper gevoel van inclusie en erbij horen
Ruimte bieden voor een open dialoog en opleiding
De basis leggen voor talent met diverse achtergronden en evenwichtige teams

Onze visie

Een cultuur van inclusie en erbij horen bevorderen en tegelijkertijd zorgen voor een divers personeelsbestand om innovatie en gezamenlijke groei te stimuleren

Onze aanpak

Ons DIB-programma (Diversity, Inclusion, and Belonging) richt zich op drie hoofdgebieden:

Onze aanpak

Ons DIB-programma (Diversity, Inclusion, and Belonging) richt zich op drie hoofdgebieden:

Personeel

Wij geloven in het werven van talent met diverse achtergronden om te komen tot evenwichtige teams

Werkplek

Wij ondersteunen en stimuleren werknemers om authentiek te zijn en zich te ontwikkelen door een open dialoog en opleiding

De markt

We bieden ons product aan doelgroepen met diverse achtergronden aan