Okta en privacy

Privacy is voor iedereen van groot belang, met name als het gaat om de meest gevoelige informatie die u kunt prijsgeven: uw identiteitsgegevens.

Okta-klanten zijn eigenaar van hun eigen data

Wat wij doen is het tot stand brengen van veilige connecties tussen mensen en technologie, niet op het genereren van inkomsten uit data van klanten. Wij verkopen geen data van klanten en we zullen dat ook nooit doen. Dat geldt voor alle data die door of namens een klant naar de Okta-service wordt geüpload.

Data

Okta Security

Okta is volledig gericht op security en privacy

Privacy en security staan centraal bij de ontwikkeling van elk Okta-product. Okta gebruikt een Zero Trust-benadering voor het verlenen van toegang. Dat houdt in dat de juiste gebruiker op het juiste moment alleen toegang heeft tot de informatie en services die nodig zijn om het werk te doen. Niet meer en niet minder. Okta gebruikt daarnaast een meerlaagse encryptie-architectuur om zowel data in rusttoestand als data die onderweg zijn te beschermen, inclusief de toegang van gebruikers tot Okta en hun applicaties, het afgezonderd houden en beheren van tenant-data en encryptiesleutels, alsmede het beheer en de controle op de toegang tot alle infrastructuur.


Okta ondersteunt programmeren met privacy

We stellen ons ten doel om "privacy-by-design" mogelijk te maken voor iedereen die software ontwikkelt waarbij identiteitsgegevens betrokken zijn. Krachtige privacybescherming moet onderdeel zijn van elke customer experience. Okta streeft ernaar developers mogelijkheden te bieden om robuuste identiteitsbescherming en best security practices te implementeren in hun software.

Privacy Graphic

Okta verbetert customer experiences zonder concessies aan de privacy te doen

Wanneer we data gebruiken om de Okta-service te verbeteren of de customer experience te optimaliseren, letten we erop dat de data van onze klanten goed wordt beschermd en de privacy van onze gebruikers niet in gevaar komt. We doen er alles aan om bij dit gebruik van data zo transparant mogelijk te werk te gaan. Momenteel gebruiken we bijvoorbeeld geaggregeerde en geanonimiseerde metadata die betrekking heeft op het gebruik dat klanten maken van de Okta-service. De verkregen inzichten in de Okta-service en in de sector als geheel komen op twee manieren weer ten goede aan de klant:

Okta ROI

Businesses @ Work

Okta’s Businesses @ Work rapport biedt klanten en industriepartners algemene, geanonimiseerde informatie over de populairste en snelst groeiende apps in het Okta Integration Network, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over investeringen in software en tools waarmee ze de productiviteit op de werkplek verhogen.

Okta ThreatInsight Logo

ThreatInsight

We gebruiken geanonimiseerde 'threat-informatie' uit het hele Okta-platform om de security van klanten te versterken en te voorkomen dat kwaadwillenden misbruik maken van gebruikers en organisaties.