Okta + Sekretess

Vi anser att sekretess är ett viktigt ämne för alla, i synnerhet när det gäller att skydda den känsligaste informationen som finns tillgänglig i dag: din identitet.

Okta-kunder äger sina data

Vår verksamhet bygger på säkra och trygga anslutningar mellan personer och teknik – och inte på att generera intäkter från våra kunddata. Vi säljer inte kunddata – detta gäller all data som överförs till Okta-tjänsten av eller på uppdrag av en kund – och vi kommer aldrig att göra det.

Data

Okta Security

Okta är byggd för säkerhet och sekretess

Alla produkter på Okta har utformats med fokus på sekretess och säkerhet. Okta använder sig av en zero trust-metod för åtkomst, vilket säkerställer att användare endast har tillgång till den information och de tjänster de behöver, och inget därutöver, för att kunna utföra sitt arbete vid rätt tidpunkt. Okta använder dessutom en krypteringsarkitektur med flera lager för att skydda data i vila och i transit, inklusive användarnas åtkomst till Okta och sina program, hur klientdata och krypteringsnycklar hålls åtskilda och hanteras samt hur åtkomsten till infrastrukturens olika delar hanteras och övervakas.


Okta gör det möjligt att skapa med sekretess

Vi har som mål att möjliggöra "sekretess genom utformning" för alla som skapar programvara med identitet. Ett starkt sekretesskydd bör byggas in i varje kundupplevelse och Okta strävar efter att hjälpa utvecklare att bygga in robusta identitetsskydd och bästa säkerhetspraxis i programvaran.

Privacy Graphic

Okta förbättrar kundupplevelsen utan att kompromissa med sekretessen

När vi använder data för att förbättra Okta-tjänsten eller tillhandahålla bättre kundupplevelser gör vi det samtidigt som vi skyddar våra kunders data och upprätthåller användarnas sekretess. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att användningen är transparent. I dag använder vi till exempel aggregerade och anonymiserade metadata om kundernas användning av Okta-tjänsten för att kunna erbjuda våra kunder insikter från Okta-tjänsten och branschen på två olika sätt:

Okta ROI

Businesses @ Work

Oktas rapport Businesses @ Work tillhandahåller kunder och branschpartner allmän och anonymiserad information om de populäraste och snabbast växande apparna i Okta Integration Network, vilket gör det lättare att fatta välgrundade beslut om programvaruinvesteringar och -verktyg som kan öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Okta ThreatInsight Logo

ThreatInsight

Vi använder anonymiserad hotinformation från hela Okta-plattformen för att öka kundsäkerheten och förhindra att suspekta aktörer utsätter användare eller organisationer för risk.