Okta and AWS Partner to Secure EC2 Instances with the Okta Advanced Server Access Quick Start

Millions of companies – including many Okta customers – rely on Amazon Web Services (AWS) to power their businesses. According to 2020's [email protected] Report, AWS has risen steadily from sixth place five years ago to the second most popular cloud app used by Okta customers. As companies increasingly use AWS to power their infrastructure, they…

Vad är Single Sign-On (SSO)?

Single sign-on (SSO) är ett verktyg för autentisering av användare som gör att användaren säkert kan komma åt flera appar och tjänster med bara en uppsättning inloggningsdata. Oavsett om du dagligen använder Slack, Asana, Google Workspace eller Zoom, så får du med SSO en pop-up-widget eller inloggningssida där du har ett enda lösenord för tillgång…

Många olika kataloger försämrar kundupplevelsen

Kunderna är högsta prioritet för alla företag som vill fortsätta sin verksamhet. Varje kund har en digital identitet när de interagerar med ditt företag: användarnamn, lösenord och personinformation. Dessa identiteter lagras i kataloger. Tänk dig att varje katalog är som en separat värld, för det är så det verkar fungera. Problemen med att ha…

Många olika kataloger försämrar personalupplevelsen

Alla som någonsin upplevt ryggsmärta vet att de största plågorna ofta dyker upp långt bort från orsaken till problemet, ryggraden. Detta gäller också i företagsvärlden där katalogerna utgör organisationernas ryggrader och smärtan som de orsakar kan visa sig i alla verksamhetsområden, från intäkter till anseende. På den enklaste nivån kör moderna…

Framtiden för kundidentitet: 4 CIAM-trender att bevaka

Tekniken utvecklas snabbt. Du vet säkert bättre än någon annan att de lösningar som implementerades för ett år sedan inte nödvändigtvis fungerar idag och att kunderna hela tiden förväntar sig en ökande standard på tjänsterna. För att vara en trovärdig ledare måste du ge kunderna rätt balans mellan användarvänlighet och säkerhet. Ge en smidig och…

Lyckas inom e-handel med hjälp av Dynamic Work

På Okta samtalar vi hela tiden med våra kunder. Det hjälper oss att optimera vår plattform och våra produkter, och samtidigt främja en stark känsla av samhörighet. Okta sponsrade nyligen en serie intervjuer med teknikledare för att diskutera hur de och deras företag tvingats ta till sig distansarbete och lyckats ta sig igenom covid-19-pandemin. En…

Vad är Zero Trust-säkerhet?

Zero Trust är ett säkerhetsramverk baserat på tron att alla användare, enheter och IP-adresser som använder en resurs är ett hot tills motsatsen bevisats. Med mottot "lita aldrig, verifiera alltid" krävs det att säkerhetsteam följer en strikt kontroll av åtkomst och verifierar allt som försöker ansluta till ett företags nätverk. John Kindervag,…

Vad är SAML och hur fungerar det?

SAML står för Security Assertion Markup Language och är en öppen standard som skickar inloggningsdata för autentisering från identitetsleverantören (IdP) till tjänstleverantören (SP). Enkelt uttryckt så möjliggörs säker kommunikation mellan appar och att användare kan få tillgång med en enda uppsättning inloggningsdata. Innan vi går in på djupet…

Oktas svar till EU-domstolens beslut om överföring av personuppgifter

Okta är identitetsföretaget som står för tillit. Vi anser att säkerhet och integritet för våra kunders data är grundläggande för vår verksamhet. Idag informerar vi våra kunder om överföring av EU-medborgares personuppgifter till Oktas mot bakgrund av domen från EU-domstolen den 16 juli 2020. EU-domstolen har bekräftat giltigheten av EU…

Archive

Följ oss
Share on Linkedin Share on Facebook Share on Youtube