Kvantberäkningars inverkan på cybersäkerhet

Kvantberäkning är ett snabbt framväxande område inom datorvetenskap som vänder upp och ner på grunderna för cybersäkerhet. Det kommer att ändra sättet som vi säkrar våra dagliga kommunikationer, behandlar kreditkort, lagrar data och säkert ansluter till webbplatser. Men det kommer troligen också att splittra modern säkerhet som vi känner till den…

Archive

Följ oss
Share on Linkedin Share on Youtube