digital identitet

I verkligheten är det enkelt att verifiera någons identitet men att spåra personens profil digitalt är mycket svårare. Hörnstenen i Oktas säkerhetserbjudande är att definiera och skydda en användares digitala identitet, från lagring av användarnamn och lösenord till åtkomstkontroll.

Archive