Workforce Identity Cloud

Byggd för alla i personalstyrkan

Okta Workforce Identity Cloud tillhandahåller enkel, säker åtkomst för medarbetarna så att ni kan fokusera på andra strategiska prioriteringar – som att minska kostnaderna och göra mer för kunderna.

Gör Identity till en affärsfördel

Ge medarbetarna möjligheter, skydda era data och accelerera verksamheten med en
säkerhetslösning baserad på Identity, byggd för dagens dynamiska arbetsstyrka.

För medarbetarna

Ge alla i organisationen – medarbetare, entreprenörer och övriga – möjlighet att arbeta enkelt och säkert, från valfri enhet, oavsett var de befinner sig.

 

 

För affärspartner

Gör det möjligt för era affärspartner att samarbeta effektivt och säkert, så att ni kan fortsätta att fokusera på tillväxt och innovation.

 

 

Den bästa säkerheten sätter Identity i centrum

 

När ni sätter säkerhet med Identity i centrum för er affärsstrategi behöver ni inte göra en avvägning mellan att leverera en fantastisk användarupplevelse och se till att användarna är säkra.

Integrera Identity sömlöst i säkerhetsstacken med funktioner som Oktas Risk Engine, FastPass, Workflows och Directory Integration.

WIC
WIC

Ge ditt IT-team oanade möjligheter

Fokusera på större affärsinitiativ genom att effektivisera de dagliga uppgifterna som stjäl värdefull tid från de tekniska teamen.    

Öka effektiviteten i hela verksamheten med funktioner som User Lifecycle Management, automatisering som kräver väldigt lite eller ingen kodning alls med Okta Workflows och enhetlig åtkomst- och styrningslösning för Identity.    

Möjliggör åtkomst för alla, inte bara för vem som helst

Leverera en fantastisk användarupplevelse för hela personalstyrkan – från deras första till sista arbetsdag.

Skapa säker, friktionsfri autentisering och ge åtkomst till rätt personer vid rätt tidpunkt med FastPass, Device Assurance, Multi-Factor Authentication och Privileged Access.

Hämta guiden

WIC

En identitetslösning som arbetar lika hårt som dina medarbetare.

Skapa innovation i stor skala samtidigt som ni skyddar verksamheten och kunderna. Är du redo att se själv?

Workforce Identity för alla teammedlemmar överallt


Skapa smidig åtkomst i hela organisationen så att ni kan fokusera på att utveckla verksamheten.

Single Sign-On (SSO)

Säkra molnbaserad single sign-on som inte bara IT- och säkerhetsteamen utan även användarna kommer att älska.

Multi-Factor Authentication (MFA)

Säker och intelligent åtkomst som både de anställda och kunderna kommer att uppskatta.

Fastpass

 

Aktivera lösenordsfri autentisering till vad som helst.

Okta Integration Network

Mer än 7 500 djupa, färdiga integreringar för säker anslutning av allt.

Universal Directory

En katalog för alla användare, grupper och enheter.

Lifecycle Management

Hantera etableringar som ett proffs med automatisering som är enkel att implementera.

Identity Governance

Få en enhetlig IAM- och styrningslösning som minskar risken.

Workflows

Ingen automatisering och orkestrering av kodidentitet.

Privileged Access Management (PAM)

Auktorisera, hantera och övervaka kontoåtkomsten på ett säkert sätt.

"Oktas tillförlitlighet gjorde det enkelt för vårt IT-team att bibehålla och slutligen minska sin arbetsbelastning så att de kunde fokusera på mer strategiska delar av arbetet."

Harry Moseley

CIO, Zoom

Two people talking

Universell. Fullständig. Smidig. Tillförlitlig.

En kraftfull plattform som är enkel att bygga med, anpassningsbar för alla behov och har 99,99 % tillgänglighet.

Det är fördelen med Okta.

Utforska allt som Workforce Identity Cloud kan göra.