Okta driver identitet i världen

ImageHero image 8

Världens företag för identitet

Okta är den ledande oberoende identitetspartnern för organisationer runtom i världen, från starten 2009 till samarbetet med Auth0 2021. Vi fokuserar oupphörligt på kund- och personalidentitet, så att våra kunder kan erbjuda säker åtkomst och smidiga upplevelser för sina kunder, anställda och partner.

Med flexibilitet och kundval i centrum gör våra lösningar det enkelt för alla – från blivande utvecklare till ledare i världens största organisationer – att bygga och använda sin teknikstack på sitt eget sätt. Allt tack vare att Okta fungerar var som helst, på valfri enhet, med valfri teknik.

Vår vision

Påskynda utvecklingen av en värld där alla kan använda all teknik säkert. Vi förser användare och företag med enkel och säker åtkomst oavsett var de befinner sig.

Vi lovar att inte bara skydda identiteten för våra kunders personal och användare, utan att fråga, "vad mer kan vi göra möjligt?"

Sedan 2009 har vi skyddat några av världens mest innovativa företag

~6 000

anställda som arbetar över hela världen

18 800+

kund på Okta Platform

7 000+

Okta Integrations

Vårt ledarskap

Todd McKinnon
CEO och medgrundare
Frederic Kerrest
Vice Chairman, Co-Founder och tidigare COO
Alvina Antar
Chief Information Officer
Brett Tighe
Chief Financial Officer
Cole Breidenbach
Vice vd och Chief of Staff för vd:n
David Bradbury
Chief Security Officer
Eric Kelleher
Chief Customer Officer
Eugenio Pace
President, Customer Identity
Jon Addison
Interim Chief Revenue Officer och administrativ EMEA-chef
Larissa Schwartz
Chief Legal Officer
Monty Gray
Vice vd, företagsutveckling
Sagnik Nandy
President and Chief Development Officer, Workforce Identity

Stöd för varandra och vårt samhälle

Mångfald, inkludering och tillhörighet

Vi bryr oss om vårt samhälle, både i företaget och utanför. Vi investerar i vår omvärld med resursgrupper för personal så som Pride at Okta, Women at Okta och People of Color at Okta.

Social påverkan

Målet för Okta for Good är att stärka kontakten mellan människor, teknik och samhälle. Vi har avgett 1 %-löftet och ger tid, produkter och jämställdhet som återkoppling.

Jag är Okta

Vår personal är det som gör företaget unikt. Se privata och professionella berättelser från våra mest inspirerade personal: våra problemlösare, våra konstnärer, våra byggare.

Karriärer

Vi anställer

På Okta vet vi att det inte är helt enkelt att länka samman säkra förbindelser mellan personer och teknik. Så vi litar på varandra och stöder varandra.

Vi är målinriktade, hängivna, innovativa och obevekliga problemlösare. Genom att förse användare och företag med enkel och säker åtkomst tror vi att de får möjligheten att förverkliga sin potential.

Vår värdegrund

Ge kraft åt vårt folk

Vi är en mångfaldig och hängiven sammanslutning av människor som har ett djupt engagemang i våra produkter, varumärken och vår kultur. Vi befrämjar en miljö av positiv energi, samarbete och hållbar tillväxt.

Handla med integritet

Vi behandlar alltid varandra, våra kunder och partners med ärlighet, anständighet och respekt.

Sluta aldrig med innovationer

Vi är ett företag av byggare och vi leds av att tackla svåra problem och lösa dem.

Var transparent

Vi jobbar transparent. Vi vet hur man kan ha ett öppet informationsflöde mellan team och individer, både horisontellt och vertikalt är det avgörande för företagets arbetssätt.

Vi älskar våra kunder

Vår främsta prioritet är våra kunder för att vi vet att deras framgångar är vår framgång.

Vår historia

Lär dig mer om Oktas företagshistoria från våra medgrundare Todd McKinnon och Frederic Kerrest. Se hur Okta gick från ett PowerPoint-förslag som Todd lade fram för sin fru till ett omfattande företag för identitets- och åtkomsthantering.

 

Dynamiskt arbete

Dynamiskt arbete handlar om att göra arbetskraften över hela världen flexibel.

Arbeta hur och när du vill, fatta dina egna beslut och arbeta på den plats där du arbetar bäst – om det så är i ett av våra 24 internationella kontor eller någon annanstans.

Ta reda på mer

Låt oss hålla kontakten