Tillgänglighet

Status för produkttillgänglighet

Oktas uppgift är att ansluta alla användare till alla typer av teknik. Vi utformar, utvecklar och testar våra produkter med tillgänglighet i åtanke så att alla användare, även de med funktionshinder, kan använda våra produkter.

Okta följer i möjligaste mån de internationellt erkända bästa metoderna i avsnitt 508 i Rehabiliteringslagen och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA för att uppfylla vårt mål om inkluderande och åtkomlig design. 

För att uppfylla detta åtagande samarbetar vi med en testtjänst för tillgänglighet från tredje part, utbildar våra team för att ta fram tillgängliga produkter och lyssnar kontinuerligt på kundernas feedback för att skapa produkter som passar dina behov. Kontakta support om du vill ha mer information om produkttillgänglighet eller ge feedback om tillgänglighet i någon av våra produkter.

Alla VPAT som publiceras nedan eller någon annanstans på Oktas webbplats eller på annat sätt görs tillgängliga offentligt, ska inte tolkas som inkluderade i något avtal, antingen uttryckligen eller implicit, helt eller delvis, utan Oktas uttryckliga bekräftelse via orden i själva avtalet att sådan rapport eller dess materiella motsvarighet ingår.

VPAT

För att göra det enklare för företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter att följa tillgänglighetsstandarderna ger Okta information om hur våra webbprodukter och mobila produkter för närvarande fungerar för personer med funktionsnedsättning. 

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) är en standardiserad form som utvecklas i samarbete med rådet Information Technology Industry (ITI) och amerikanska General Services Administration (GSA) för att dokumentera en produkts överensstämmelse med de viktigaste bestämmelserna i avsnitt 508 i Rehabiliteringslagen.

Tillgänglighetsinformation om en produkt finns i ett Voluntary Product Accessibility Template (VPAT):

2022 VPAT (WCAG 2.1 AA)

2019 VPAT (WCAG 2.0 AA)