Skip to main content

Okta har utnämnts till ledare i Gartner Magic Quadrant

Okta har utnämnts till ledare i Gartner Magic Quadrant

Läs mer

Läs mer

Okta har utnämnts till ledare i Gartner Magic Quadrant - Läs mer

Registrera dig
Kontakta
Questions? Contact us: 1 (800) 425-1267

Kontinuerligt skydd, konsekvent säkerhet

Stärk din identitets motståndskraft efter autentisering. Skydda ditt ekosystem med kontinuerlig riskbedömning och motverka framväxande hot oavsett var de kommer ifrån.

Skydd som alltid är aktivt

Kontinuerligt skydd mot identitetsbaserade risker genom omprövning och åtgärdande av hot i realtid.

Utnyttja insikter om ekosystem

Frigör kraften i den kollektiva intelligensen från ledande säkerhetslösningar och SaaS-program i hela din organisation.

Reagera sömlöst på hot

Orkestrera proaktiva åtgärder med flexibla och dynamiska åtgärder mot ständigt föränderliga risker.


Upptäck vad Identity Threat Protection kan göra

icon

Pipeline med delade signaler

Förstärka hotinsikter i ditt ekosystem

Integrera insikter från de bästa säkerhetsverktygen och SaaS-programmen för att öka synligheten för hot och utöka din vy över identitetshoten.

icon

Kontinuerlig riskbedömning

Skydd som alltid är aktivt

Säkerställ beständig säkerhet mot hot efter inloggning, som sessionskapning. Risk Engine utvärderar användar- och enhetsändringar och kontextuella ändringar på ett dynamiskt sätt, vilket möjliggör flexibel omvärdering av risker i realtid.

icon

Analyser och insikter

Extrahera signaler från brus

Utnyttja intelligent rapportering och visualisering för att upptäcka mönster, hantera hot och vägleda åtstramning av säkerheten. Ge teamen insikter i realtid om användarpåverkan och riskreducering.

icon

Anpassningsbara hotsvar

Lås upp automatiserade hotåtgärder

Utvärdera policykriterier kontinuerligt för att driva på inline-åtgärder som sessionsavslut eller MFA-utmaningar på begäran. Eller initiera flexibla arbetsflöden för att införa skrivskyddad åtkomst baserat på ändringar i identitets-, enhets- eller användarrisk.

icon

Anpassningsbara hotsvar

Säkra, universella sessionsavslut

Avsluta sessioner omedelbart i alla appar och enheter som stöds, vilket säkerställer omfattande säkerhet vid hot eller byte av anställda.


De bästa teknikpartners

iconThumbnailiconiconiconiconiconiconicon

Insikter och resurser bara för dig

Introduktion till Identity Threat Protection

Kontinuerlig riskbedömning möter automatiserad hotrespons i realtid.

Läs bloggen

Tidig åtkomst till Identity Threat Protection med Okta AI kommer att göras tillgänglig under första halvåret av 2024.
Eventuella produkter, funktioner eller funktionaliteter som nämns häri men som ännu inte är allmänt tillgängliga, kanske inte kan tillhandahållas i tid eller inte alls. Produktplaner ska inte likställas med några utfästelser, skyldigheter eller löften om att tillhandahålla produkter, funktioner eller funktionaliteter, och du bör inte förlita dig på dem när du fattar inköpsbeslut.


Ring +44 (800) 3688930, chatta eller använd e-post för att redan idag kontakta en produktexpert.
Kontakta vårt säljteam
Företag

Copyright © 2024 Okta. All rights reserved.
  • Privacy Policy
  • Site Terms
  • Security
  • Sitemap