Okta Integration Network

Djupgående förbyggda integrationer som säkert kopplar allt samman

Anslut all teknik

Undik att vara inlåst till leverantörer och välj mellan över 7 000 färdiga integrationer med molnsystem och lokala system

Mer djupgående

Mer än bara SSO, avancerade integrationer öppnar upp nya vägar i befintliga IT-system

Få snabb avkastning på investeringen

En integrationsguide gör utplaceringen enkel samtidigt som kontinuerlig övervakning och uppdatering garanterar hög tillgänglighet

Våra integrationer hjälper företagen att:

Modernisera IT

Inför enkelt de senaste apparna, centralisera användarhantering och automatisera åtkomsthantering av molnbaserade, lokalt installerade och mobilbaserade appar. Integrationskategorierna innefattar:

Appar – Använd SSO till över 7 000 appar och provisionera användare till över 250 appar i molnet och lokalt

HR-system – Automatisera onboarding och offboarding baserat på HR-uppdateringar och triggers

Infrastruktur som en tjänst – Koppla säkert samman IT och utvecklare till datatjänster i allmänna moln

Okta Integration Network - Modernize IT
More

Bygga upp smidiga kundupplevelser

Personifiera användarupplevelsen och kom ut snabbare samtidigt som kunderna skyddas. Integrationskategorierna innefattar:

API Gateways – Möjliggör snabb utveckling av appar och centraliserad, identitets-driven API-säkerhet

ID-verifiering – Skydda mot falska identiteter med riskbaserad autentisering

Okta Integration Network - Build seamless customer experiences
More

Skydda mot dataintrång

Centralisera identitet och lägg till stark multifaktorautentisering över hybrida IT-system. Öka insyn och svara snabbare på säkerhetshot. Integrationskategorierna innefattar:

Nätverkssäkerhet och CASB – Använd mönster i molntrafik och appanvändning för att förbättra regelefterlevnad och försvar mot hot samt förhindra dataförlust

Säkerhetsanalys – Expandera insynen i moln, mobiler och lokalt installerade system för att förstärka möjligheterna till korrelation och åtgärder

Okta Integration Network - Protect against data breaches
More

Populära integrationer

Appar

Anslut användarna säkert till appar på några minuter med färdiga integrationer för över 7 000 molnappar, lokala appar och mobilappar. Hantera single sign-on (SSO) för appar och användarens livscykel med avancerad onboarding och offboarding och alternativ för hantering av enheter och licenser.

Bläddra i den fullständiga katalogen

HR-system

Koppla enkelt samman HR- och IT-system för automatisk onboarding och offboarding av personal.

Läs mer

Nätverkssäkerhet

Utöka principer för SSO och autentisering för att få säkrare åtkomst över företagets hela nätverk.

Läs mer

Lastbalanserare (ADC)

Anslut externa användare smidigt och säkert till lokala appar och konsolidera åtkomsthantering.

Läs mer

Säkerhetsanalys

Expandera insynen i moln, mobiler och lokalt installerade system för att förstärka möjligheterna till korrelation och åtgärder.

Läs mer

Kontrollpunkt för säkerhetspolicy

Använd mönster i molntrafik och appanvändning för att förbättra regelefterlevnad och försvar mot hot samt förhindra dataförlust.

Läs mer

API Gateway

Möjliggör snabb utveckling av appar och centraliserad, identitetsdriven API-säkerhet.

Läs mer

Infrastruktur som en tjänst

Koppla säkert samman IT och utvecklare till datatjänster i allmänna moln.

Styrning och administration av identitet (IGA)

Hantera identitet säkert och trygga styrning och regelefterlevnad.

ID-verifiering

Öka tillförlitligheten för identitet genom att ge användarna möjlighet till självservice utan att äventyra säkerheten för nätverket.

Läs mer

Hantering av privilegierad åtkomst

Ge säker tillgång till privilegierade konton.

Läs mer

Säkerhet och hantering av endpoints

Ge korrekt åtkomst för rätt användare, rätt enheter och vid rätt tid genom att kombinera Okta med hantering av endpoints och olika säkerhetstekniker.

Läs mer

Hälsovårdsteknik

Hälsovård kan effektiviseras genom att ge patienter och leverantörer tillgång till data som de behöver och när de behöver dem.

Protokollbaserade kundintegrationer

Implementera en hybrid-molnstrategi genom att integrera Okta Single Sign-On, Adaptive Multi-Factor Authentication och Account Provisioning med din infrastruktur och äldre, anpassade och egna appar.

Läs mer

Radius
LDAP Cloud
LDAP & AD Sync
SAML
WS-Federation
OAuth
OpenID Connect
Reverse Proxy

Bot Detection

Bekämpa imitationsattacker med dubbla lager av försvar.

Integratorer för kunddata

Förenkla och förstärk datakommunikation över ett stort antal integrationsscenarier.

Apps for Good

Färdigbyggda integrationer med ledande appar för att personalen ska kunna göra sina jobb.

Läs mer

Benevity
Bright Funds
Career Village
Kiva
VolunteerMatch
YourCause

E-postsäkerhet

Överlägset skydd mot e-post- och lösenordsbaserade attacker.

Plattform för SaaS-hantering

Få fullständig insyn i användning och kostnader för SaaS.

DevOps

Distribuera SSO, MFA och Account Management till din infrastruktur i stor skala genom att använda Okta med din CI / CD-stack.

Läs mer

Är du en teknikleverantör?

Anslut dig till Okta Integration Network för att accelerera onboarding av användare, expandera användning och förstärka säkerheten för din lösning.