Multifaktorautentisering

Dina slutanvändare bär redan med sig många enheter. Så varför inte utnyttja detta? Det är tanken bakom multifaktorautentisering (MFA), en lösning som utnyttjar flera enheter och faktorer för att ge extra säkerhet, t.ex. genom att skicka en autentiseringskod via SMS till användarens smartphone. Detta är vad Okta har att säga om denna innovativa metod för autentisering.

Vad är Zero Trust-säkerhet?

Zero Trust är ett säkerhetsramverk baserat på tron att alla användare, enheter och IP-adresser som använder en resurs är ett hot tills motsatsen bevisats. Med mottot "lita aldrig, verifiera alltid" krävs det att säkerhetsteam följer en strikt kontroll av åtkomst och verifierar allt som försöker ansluta till ett företags nätverk. John Kindervag,…

7 saker man bör tänka på innan man växlar till MFA

Det är svårt med lösenord. Den (nästan konstant) växande listan av säkerhetskrav är tänkt att göra lösenord säkra, men i många fall får det motsatt effekt. Komplexa lösenord som uppfyller alla krav är ofta svåra att komma ihåg så man använder dem ofta på många ställen. Användare skriver ner dem på post-it-lappar. De väver in lätt upptäckta namn på…

Archive