Multifaktorautentisering

Dina slutanvändare bär redan med sig många enheter. Så varför inte utnyttja detta? Det är tanken bakom multifaktorautentisering (MFA), en lösning som utnyttjar flera enheter och faktorer för att ge extra säkerhet, t.ex. genom att skicka en autentiseringskod via SMS till användarens smartphone. Detta är vad Okta har att säga om denna innovativa metod för autentisering.

Businesses at Work 2024: Fundamentals in focus

For the first few years of this decade, organisations everywhere had to grapple with wave after wave of remarkable change. Sudden developments like lockdowns, the shift to remote work, supply chain disruptions, rampant inflation, and the rise of AI — just to name a few — forced companies to ditch the status quo and rapidly transform if they wanted…

Vad är Zero Trust-säkerhet?

Zero Trust är ett säkerhetsramverk baserat på tron att alla användare, enheter och IP-adresser som använder en resurs är ett hot tills motsatsen bevisats. Med mottot "lita aldrig, verifiera alltid" krävs det att säkerhetsteam följer en strikt kontroll av åtkomst och verifierar allt som försöker ansluta till ett företags nätverk. John Kindervag,…

7 saker man bör tänka på innan man växlar till MFA

Det är svårt med lösenord. Den (nästan konstant) växande listan av säkerhetskrav är tänkt att göra lösenord säkra, men i många fall får det motsatt effekt. Komplexa lösenord som uppfyller alla krav är ofta svåra att komma ihåg så man använder dem ofta på många ställen. Användare skriver ner dem på post-it-lappar. De väver in lätt upptäckta namn på…

Archive