Oktas svar till EU-domstolens beslut om överföring av personuppgifter

Okta är identitetsföretaget som står för tillit. Vi anser att säkerhet och integritet för våra kunders data är grundläggande för vår verksamhet. Idag informerar vi våra kunder om överföring av EU-medborgares personuppgifter till Oktas mot bakgrund av domen från EU-domstolen den 16 juli 2020. EU-domstolen har bekräftat giltigheten av EU…

SSH is Dead. Long Live SSH: One Million SSH Logins with Okta. Zero SSH Keys.

As the great Mark Twain once wrote in response to reading his own obituary in May of 1897, “reports of my death have been greatly exaggerated.” Fast forward nearly a hundred years to 1995, and a Finnish computer scientist named Tatu Ylönen created a secure transport protocol known simply as Secure Shell (SSH). What do these things have to do with…

Archive

Följ oss
Share on Linkedin Share on Youtube