För att säkra DevOps behöver vi flytta fram identiteten

Du vet, och vi vet: DevOps är en kärnfunktion för alla företag som vill leverera exceptionella digitala produkter till sina kunder. Vartefter som kunderna vänjer sig vid snabba uppdateringar och nya funktioner i de program som de använder varje dag ökar trycket på din DevOps-grupp att kontinuerligt vara innovativ, så att företaget också blir…

SSH is Dead. Long Live SSH: One Million SSH Logins with Okta. Zero SSH Keys.

As the great Mark Twain once wrote in response to reading his own obituary in May of 1897, “reports of my death have been greatly exaggerated.” Fast forward nearly a hundred years to 1995, and a Finnish computer scientist named Tatu Ylönen created a secure transport protocol known simply as Secure Shell (SSH). What do these things have to do with…

Sätta de 8 principerna för tillgång av infrastruktur i verket

IT- och säkerhetsteam vill skydda känsliga data och system från hot, dels för att verksamheten ska fungera och dels för att skydda organisationens anseende. Detta innebär att säkra tillgång till molnet och till lokalt installerad infrastruktur. Men äldre teknik har redan ratats av användare och IT-administratörer av detta skäl och det är dags för…

Categories

Tags