Teknik

Teknik

SSH is Dead. Long Live SSH: One Million SSH Logins with Okta. Zero SSH Keys.

As the great Mark Twain once wrote in response to reading his own obituary in May of 1897, “reports of my death have been greatly exaggerated.” Fast forward nearly a hundred years to 1995, and a Finnish computer scientist named Tatu Ylönen created a secure transport protocol known simply as Secure Shell (SSH). What do these things have to do with…

Vad är ADFS?

Active Directory Federation Services (ADFS) är en Single Sign-On-lösning (SSO) från Microsoft. Det är en komponent av operativsystemet Windows Server och ger användarna autentiserad tillgång till appar som inte kan använda Integrated Windows Authentication (IWA) via Active Directory (AD). ADFS har tagits fram för att ge flexibilitet och ger…

Vad är SCIM?

SCIM, System for Cross-domain Identity Management, är en öppen standard som möjliggör automatiserad provisionering av användare. Den skapades 2011 när det stod klart att framtidens teknik skulle bli molnbaserad. SCIM kommunicerar data för användaridentitet mellan identitetsleverantörer (t.ex. företag med många individuella användare) och…

Archive