Vikten av enkel inloggning (SSO) i företagets identitets- och åtkomsthantering (IAM)

I dagens klimat för identitetshantering är möjligheten till enkel inloggning (SSO) kritisk för att företagets identitets- och åtkomsthantering (Identity and Access Management eller IAM) ska lyckas. IT-avdelningarna står inför växande utmaningar: att hantera tusentals användare, både interna och externa, där var och en behöver åtkomst till ett ökande antal molnbaserade program. Till denna komplexitet kan vi lägga det faktum att dessa användare behöver denna åtkomst när som helst, var de än är, och från vilken enhet de än väljer.

Koppla detta till det faktum att det nu finns miljontals program som kan underlätta din grupps verksamhet. Innovation är konstant, men grupperna kan vara begränsade till ett utvalt antal verktyg baserat på den tid det tar att konfigurera dem, säkerställa lämpliga säkerhetsprotokoll och få användarna att använda dem. Enkel inloggning underlättar detta. Oavsett om det gäller etablering, uppfyllande av standarder eller bara att minska antalet samtal till helpdesk, spelar enkel inloggning en väsentlig roll inom effektiv IAM för företaget. Här är några sätt där en lösning för enkel inloggning verkligen gör skillnad för företagets produktivitet:

entrepreneur working on his macbook picjumbo com

En lösning lika mångsidig som din grupp

Mer än någonsin behöver användarna ett snabbt och säkert sätt att komma åt molnbaserade verktyg för sitt arbete. Om det inte finns någon centraliserad IAM blir det en tidskrävande process att komma åt programvaran, då medarbetare måste logga in manuellt till varje app eller tjänst som de behöver. Tänk dig alternativet: alla som loggar in till sin Okta-instrumentpanel, oavsett om de är på plats, via en bärbar dator på distans eller från en mobiltelefon, har omedelbart tillgång till alla sina program. Det kan vara Salesforce, Dropbox eller någon annan av de över 5 000 andra appar som för närvarande finns i Okta Application Network. Inga fler manuella inloggningar. Inga fler glömda lösenord. Inga fler lösenordsåterställningar i en hela tiden ökande skala.

Sinnesro tack vare att ditt nätverk är säkert

En SSO-lösning ger också IT-gruppen en översikt i realtid över vilka användare som använt vissa program, när de använde dem samt annan viktig information om deras aktivitet. Denna information hjälper till att säkerställa integriteten i företagets IAM-säkerhet. Det sköts via en systemlogg i realtid som innefattar geografisk spårning, åtkomstrapporter samt integration med system för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM). Andra vanliga säkerhetsrisker kan också hanteras via SSO. Om en anställd till exempel tappar bort en bärbar dator eller mobiltelefon med ett lösenord automatiskt lagrat i enheten, kan en IT-grupp effektivt inaktivera åtkomsten till användarens konto.

Rätt åtkomst för rätt användare

Hur säkerställer du att rätt personer har åtkomst till rätt saker? Detta kan vara en stor utmaning för finansbolag som måste begränsa vissa dokument eller program till mer erfarna medarbetare, medan andra anställda ändå måste få tillgång till de verktyg och den information de behöver för att utföra sina uppgifter. Många IAM-lösningar för företag, inklusive Oktas, har inbyggd granskning för rapportering av efterlevnad, inklusive för SOX, HITECH och PCI. SSO gör att du kan konfigurera denna åtkomst baserat på någons roll, avdelning eller nivå, vilket ger gruppen synlighet och insikt i vilka resurser vissa användare kan och inte kan komma åt.

En grupp som alltid hänger med

Med så många rörliga delar underlättas något som kan vara överväldigande komplext av att ha en enda autentiseringspunkt. Det gäller att förenkla gruppens dagliga verksamhet så att de kan fokusera på att göra det de är bäst på, via en enda inloggning. Och i stället för att ha en IT-grupp som är upptagen med administrativa problem på låg nivå, till exempel att ta hand om hjälpärenden eller driftsätta verktyg för vitt skilda användare och grupper, blir dessa processer automatiserade och gruppen får möjlighet att fokusera på ett större perspektiv: effektivitet, säkerhet och skala.

Ta reda på hur du kan underlätta verksamheten med SSO. Det är så enkelt som ett klick.