Oktas svar till EU-domstolens beslut om överföring av personuppgifter

Okta är identitetsföretaget som står för tillit. Vi anser att säkerhet och integritet för våra kunders data är grundläggande för vår verksamhet. Idag informerar vi våra kunder om överföring av EU-medborgares personuppgifter till Oktas mot bakgrund av domen från EU-domstolen den 16 juli 2020.

EU-domstolen har bekräftat giltigheten av EU-kommissionens standardavtalsklausuler som juridiskt bindande för överföring av EU-medborgares personuppgifter. Däremot har överenskommelsen mellan EU och USA om överföring av personuppgifter (Privacy Shield) ogiltigförklarats. Oktas kunder kan fortsätta att använda våra tjänster enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler som redan ingår i vårt Data Processing Addendum. Okta har aldrig själva certifierat det nu ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

Domen från EU-domstolen säger att det skydd som ges enligt Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA ogiltigförklaras men beslutet om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter för behandling i tredje land är giltigt. Fallet som kallas Schrems II, bekräftar att användning av standardavtalsklausuler utgör en laglig överföringsmekanism.

Standardavtalsklausuler är en uppsättning standardiserade avtalsvillkor som ger tillräcklig säkerhet gällande skydd och integritet för EU-medborgares personuppgifter när de överförs från Europa till andra länder.

Dagens beslut är i linje med Oktas hållning sedan länge att standardavtalsklausuler avspeglar Oktas starka åtagande att skydda våra kunders personuppgifter och integritet.

Trots att EU-domstolen nu ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet så kan våra kunder vara förvissade om att de kan fortsätta laglig och säker överföring av personuppgifter till Okta i enlighet med standardavtalsklausuler utan några störningar av verksamheten. Vårt Data Processing Addendum som innehåller standardavtalsklausuler samt information om Oktas underleverantörer finns på vår sida Trust & Compliance Documentation.

Om du har några frågor om Oktas integritetsprinciper eller effekter av dagens beslut, vänligen kontakta: [email protected]

Detta innehåll anges endast i informationssyfte. Det är inte avsett att utgöra juridisk rådgivning. Okta uppmuntrar sina kunder att konsultera sina egna jurister för att få ytterligare kunskap om kraven som gäller deras specifika situationer. Informationen här är aktuell på datumet av dess publicering och omfattar inte eventuella ändringar därefter.