Inleiding tot het maturiteitsframework voor hybride werken

De manier waarop we werken is voorgoed veranderd. De verschuiving naar remote werken tijdens de coronapandemie bewijst dat we met de juiste toegang tot de juiste systemen niet per se op kantoor aanwezig hoeven te zijn, maar net zo productief thuis of ergens anders kunnen werken. Tegelijkertijd heeft deze nieuwe manier van werken ons een gevoel van vrijheid gegeven dat we liever niet meer kwijtraken. Dit betekent dat organisaties die de beste talenten willen vasthouden, moeten voldoen aan onze verwachtingen op het gebied van flexibiliteit, zoals waar, wanneer en hoe het werk wordt uitgevoerd.

De oplossing is een hybride en dynamische werkomgeving die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen organisaties en werknemers. Een dergelijke omgeving biedt werknemers snel en veilig toegang tot de systemen die ze nodig hebben en geeft organisaties het vertrouwen dat hun mensen productief werken, waar ze zich ook bevinden. De voordelen zijn enorm: de tevredenheid en motivatie onder werknemers neemt toe, de productiviteit gaat omhoog, de efficiëntie verbetert en zelfs de uitstoot van broeikasgassen van de organisatie wordt fors omlaag gebracht.

Het bereiken van deze staat van totale Trust at Work begint met een robuuste basis in de vorm van identity management. Een organisatie heeft een veilige, frictieloze en dynamische werkplek-experience nodig om volledig vertrouwen in de flexibele werkplek van de toekomst op te bouwen en werknemers de mogelijkheid te bieden om effectief te werken vanaf de locatie die hen het beste uitkomt.

De knelpunten van vertrouwen

Veel organisaties hebben geen duidelijk beeld van hoe een ideale werknemer-experience eruit moet zien. Dat komt vooral omdat de ingrijpende veranderingen in werkpatronen die zich in de afgelopen paar jaar hebben voorgedaan, zijn ontstaan uit noodzaak en niet uit vrije keuze. Maar het is duidelijk dat hybride werken niet meer weg te denken is. Tijd dus om een goed doordacht plan op te stellen en werknemers de experience te bieden waar ze om vragen.

Het begint allemaal met een integrale strategie op het gebied van workforce identity. Het probleem is dat veel organisaties ervan uitgaan dat de implementatie van identity management lastig en ingewikkeld is, met name als er meerdere legacy systemen zijn en er onvoldoende interne expertise is. Daar komt nog bij dat veel teams afzonderlijk van elkaar werken en weinig inzicht hebben in hoe hun systemen onderling verbonden zijn. Bovendien zijn organisaties bang dat het introduceren van krachtigere controles de user experience zal verstoren, hoewel iedereen het er wel over eens dat veilige toegang van het grootste belang is.

Al deze barrières verhinderen dat organisaties vertrouwen in de werkplek opbouwen. Zo kunnen ze dus ook niet de vruchten van hybride werken plukken.

De voordelen van maturiteit op het gebied van hybride werken

Vertrouwd hybride werken begint met een robuust identity management. Een dergelijke stevige basis heeft een positieve invloed op vier belangrijke factoren:

  • User experience: zowel eindgebruikers als IT-teams kunnen gebruikmaken van frictieloze en aantrekkelijke digitale experiences.
  • Security en herstelvermogen: een Zero Trust-benadering van security zorgt ervoor dat elke gebruiker bij elke inlog veilig wordt geauthenticeerd.
  • Milieu-impact: de CO2-voetafdruk van de organisatie wordt tot een minimum beperkt zonder dat dit invloed op de productiviteit heeft.
  • Compliance: de naleving van belangrijke wet- en regelgeving is gewaarborgd, bijvoorbeeld de wetten op het gebied van privacy, werktijd, en gezondheid en veiligheid op de remote werkplek.

Wat is het maturiteitsframework voor hybride werken?

Aan de hand van het maturiteitsframework voor hybride werken kunt u nagaan of uw organisatie al klaar is voor de flexibele werkplek en welke stappen u nog moet zetten om maturiteit te bereiken. Hierbij krijgt u ondersteuning van Okta's experts op het gebied van workforce identity.

Het framework bestaat uit deze vijf stappen:

  1. Een statuscontrole uitvoeren: gebruik IDC’s online evaluatietool om uw huidige beveiligingsbeleid, IT-flexibiliteit, werknemer-experience en algehele gereedheid voor de hybride werkplek te bepalen.
  2. De gaten in uw identity-infrastructuur in kaart brengen: krijg meer inzicht in de uitdagingen op het gebied van workforce identity die specifiek zijn voor uw organisatie en welke stappen u moet zetten om Zero Trust-security te bereiken.
  3. Uw milieu-impact bepalen: evalueer hoe een verschuiving naar flexibeler werken de CO2-voetafdruk van uw organisatie kan verkleinen. Kijk hoe Okta dat zelf heeft gedaan
  4. Op compliance anticiperen: zorg dat u op de hoogte bent van de wetten en regels die betrekking hebben op gegevensbescherming, privacy, werktijd en gezondheid en veiligheid op de remote werkplek.
  5. Een cultuur van verbetering stimuleren: borduur voort op de successen die u heeft geboekt door een cultuur van voortdurende verbetering te ontwikkelen waar iedereen zich bij betrokken voelt, ongeacht vanaf welke locatie er wordt gewerkt.

Hoe nu verder?

Als u eens over uw specifieke workforce identity-uitdagingen wilt praten met een Okta-expert, neem dan gerust contact met ons op om een afspraak in te plannen.

Wilt u meer weten over de meerwaarde van vertrouwd flexibel werken en hoe u de positie van uw organisatie op de maturiteitscurve kunt bepalen, dan raden we u aan het volledige productoverzicht te downloaden.