De overstap naar hybride en dynamisch werken

 

Versnel uw journey naar vertrouwd flexibel werken​
met Okta's maturiteitsframework voor hybride werken

 

Uw maturiteitsniveau voor hybride werken bepalen

Bij Okta gebruiken we onze expertise op het gebied van identity management en nieuwe personeelgerelateerde uitdagingen om klanten te helpen bepalen of ze al klaar zijn voor het nieuwe dynamische werken.

Zo hebben we een maturiteitsframework voor hybride werken samengesteld om uw journey naar Trust at Work te begeleiden en beschrijven we enkele praktische stappen die u kunt zetten om volledige maturiteit te bereiken.

Maturity diagram

Volledige flexibiliteit voor werknemers

  • Frictieloze user experience voor ecosysteem van werknemers, externen en partners
  • 3D-security: MFA en single sign-on
  • Zero Trust-security
  • Zeer uitvoerig herstelplan
  • Milieu-impact staat centraal bij beslissingen
  • Compliance is georkestreerd

Volledige maturiteit biedt extra mogelijkheden

Frictieloze experiences

Digitale experiences zijn elegant en frictieloos voor eindgebruikers en IT-admins, hetzij on-prem of remote.

Security en herstelvermogen

Met een Zero Trust-securitymodel wordt elke gebruiker elke keer geauthenticeerd, ongeacht netwerk, device of locatie.

Kleinere CO2-voetafdruk

De CO2-uitstoot wordt tot een minimum beperkt als er minder woon-werkverkeer is en er meer online wordt vergaderd.

Naleving van regelgeving

Organisaties voldoen aan alle wetten en regels inzake gegevens- en werknemersbescherming voor het hele gedistribueerde personeelsbestand.

Thanet District Council logo

 

 

De Thanet District Council heeft de productiviteit met ruim 4000 uur verbeterd door Trust at Work op te bouwen met Okta

Vijf stappen om Trust at Work-maturiteit te bereiken

 

CIAM Maturity framework - Step 1

Voer een statuscontrole uit

Bepaal hoe dicht uw organisatie Trust at Work is genaderd.

Gebruik IDC's beknopte online evaluatie om uw beveiligingsbeleid, IT-flexibiliteit, werknemer-experience en algehele gereedheid voor de hybride werkplek te beoordelen en ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen.

Start uw Zero Trust-journey

Ontdek samen met Okta welke tekortkomingen in uw identity-infrastructuur verantwoordelijk zijn voor frustraties en vertragingen bij uw werknemers.

We stellen vervolgens samen met u een plan op om uw journey naar Zero Trust-security te starten.

CIAM Maturity framework - Step 2
CIAM Maturity framework - Step 3

Bepaal uw milieu-impact

Ga na welke gevolgen uw huidige werkstructuur heeft voor de uitstoot van broeikasgassen door uw organisatie.

Gebruik onze online checklist om de werkplekemissie van kantoren, woon-werkverkeer en thuiswerken te bepalen, en ontdek hoe u de emissie kunt terugdringen door over te stappen op hybride werken.

Anticipeer op compliance

Wees proactief als het om compliance gaat.Zorg dat u op de hoogte bent van de wetten en regels die betrekking hebben op werknemersrechten inzake gegevensbescherming, werktijd en gezondheid en veiligheid op de remote werkplek.

Sluit u aan bij de beweging die regelgeving tot stand brengt, in plaats van een reactieve rol te spelen.

CIAM Maturity framework - Step 4
CIAM Maturity framework - Step 5

Stimuleer een cultuur van verbetering

Borduur voort op de successen die u heeft geboekt door een cultuur van voortdurende verbetering te ontwikkelen.

Zoek mogelijkheden om de samenwerking tussen teams, partners en leveranciers te verbeteren.

Moedig feedback aan en nodig iedereen uit om met ideeën te komen, zodat Trust at Work een collectieve visie wordt waar al uw mensen zich bij betrokken voelen.

Klaar om Trust at Work op te bouwen met Okta?