Välkomna fördelarna med hybridarbete och dynamiskt arbete

 

Strävar ni efter flexibelt arbete byggt på förtroende?​
​Nå målet snabbare med Oktas ramverk för hybridarbetsmognad!

 

Fastställ organisationens mognad för hybridarbete

Vi på Okta drar nytta av vår expertis inom identitet och framväxande utmaningar på personalområdet när vi hjälper kunderna utvärdera sin beredskap för framtidens dynamiska arbete.

I detta syfte har vi utformat ett ramverk för hybridarbetsmognad som stödjer företagets Trust@Work-resa och omfattar konkreta åtgärder du kan vidta för att nå full potential.

Maturity diagram

Total flexibilitet i personalstyrkan

  • Sömlös användarupplevelse i medarbetares, konsulters och partners ekosystem
  • 3D-säkerhet: MFA och enkel inloggning
  • Zero Trust-säkerhet
  • Omfattande återhämtningsplan
  • Miljöpåverkan vägleder besluten
  • Efterlevnaden samordnas

Full mognad förbättrar din kapacitet

Sömlös upplevelse

Den digitala upplevelsen är smidig och elegant för såväl slutanvändare som IT-administratörer, både på plats och på distans.

Säkerhet och återhämtning

Varje användare autentiseras med en Zero Trust-säkerhetsmodell – varje gång och oavsett nätverk, enhet eller plats.

Lägre koldioxidavtryck

Utsläppen från arbetsplatsen minimeras genom minskad pendling och fler onlinemöten.

Regelefterlevnad

Organisationerna följer fullt ut alla datasäkerhets- och arbetsmiljöregler för alla medarbetare som jobbar på distans.

Thanet District Council logo

 

 

Distriktsförvaltningen i Thanet i sydöstra England uppnår över 4 000 timmars förbättrad produktivitet genom att bygga förtroende/​Trust@Work på arbetsplatsen i samarbete med Okta

5 steg för att nå full mognad för Trust@Work

 

CIAM Maturity framework - Step 1

Kontrollera hur ditt företag ligger till

Ta reda på hur nära ditt företag är att uppnå Trust@Work.

Genom att göra IDC:s snabba onlineutvärdering kan du bedöma företagets säkerhetspolicyer, IT-flexibilitet, medarbetarupplevelse och övergripande beredskap för hybridarbetsplatsen, samt få personliga rekommendationer.

Påbörja Zero Trust-resan

Samarbeta med Okta för att identifiera de brister i din nuvarande identitetsinfrastruktur som skapar frustration och förseningar för medarbetarna.

Tillsammans tar vi fram en plan för din resa mot Zero Trust-säkerhet.

CIAM Maturity framework - Step 2
CIAM Maturity framework - Step 3

Utvärdera er miljöpåverkan

Skapa dig en bild av hur företagets nuvarande personalstruktur påverkar era utsläpp av växthusgaser.

Använd vår onlinechecklista för att granska arbetsplatsens utsläpp från kontorsarbete, pendling och hemarbete, och upptäck hur du kan förbättra resultaten genom att övergå till hybridarbete.

Ligg ett steg före med regelefterlevnad

Var proaktiv när det gäller regelefterlevnad. Lär dig mer om lagstiftningen kring medarbetarnas dataskyddsrättigheter, arbetstid och hälsa och säkerhet på distansarbetsplatsen.

Se till att du deltar i att utforma regelverket, snarare än att bara reagera på det.

CIAM Maturity framework - Step 4
CIAM Maturity framework - Step 5

Främja en förbättringskultur

Se till att du hela tiden bygger vidare på de framgångar du uppnått genom att inrätta en kultur för ständig förbättring.

Leta efter möjligheter att förbättra samarbetet mellan team, partner och leverantörer.

Uppmuntra medarbetarna att ge återkoppling och komma med idéer, så att Trust@Work blir en kollektiv vision som alla känner sig delaktiga i.

Är du redo att bygga implementera Trust@Work/​förtroende på arbetsplatsen med Okta?