Anamma säkerhetsmodellen Zero Trust

Gå från noll till nolltillit (Zero Trust) för att undvika dataintrång

ImageHero image 29

Skydda dig mot den största orsaken till dataintrång

Över 70 % av hackarrelaterade intrång orsakas av stulna inloggningsuppgifter.Minska antalet attacker mot din organisation som baseras på stulna inloggningsuppgifter.

Flex logotyp

Centralisera kontroller och principer för åtkomst

Rörelsen bort från nätverkens yttre gränser gör att IT-administratörer behöver en central punkt från vilken de kan hantera åtkomst till alla appar, både i molnet och lokalt.

USA Todays logotyp

Utöka Zero Trust till servrar och API:er

Olika frågor för åtkomstkontroll handlar inte bara om appar. IT- och säkerhetsteam måste också hantera åtkomst över hela teknikstacken, inklusive servrar och API:er.

Personal Capitals logotyp

Fördelar

Utnyttja tillväxten av moln och mobiler på ett säkert sätt. Rör dig bort från traditionell säkerhet med gränser till att fokusera resurserna på åtkomst för alla användare oavsett var de är.

Fördelar

Utnyttja tillväxten av moln och mobiler på ett säkert sätt. Rör dig bort från traditionell säkerhet med gränser till att fokusera resurserna på åtkomst för alla användare oavsett var de är.

Zero Trust för appar, servrar och API:er

Utöka åtkomstkontroller inte bara för appar utan också till Windows- och Linux-servrar samt till API:er för att garantera att bara rätt personer har tillgång till rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Säkra tillgång för din globala arbetsstyrka med anställda, partners och underleverantörer

Förena tillgång till lokala appar och appar i molnet för alla användare så att bara de med rätt behörighet har tillgång, men bara till resurserna som de behöver och vid rätt tidpunkt. 

Ytterligare säkerhetsskikt, när och var det behövs

Använd adaptiv kontextbaserad multifaktorautentisering för att skydda mot attacker med falsk identitet. Ge dina slutanvändare möjlighet till lösenordsfri inloggning.

Automatisera onboarding och offboarding

Minska risken för ägarlösa konton eller latent åtkomst med automatisk offboarding och använd din katalog (AD, LDAP, etc.) eller ditt HR-system som plats för lagring.

Integrationer

Det finns ingen magisk kula eller någon enda leverantörslösning för Zero Trust. Okta integrerar med lösningar i hela din säkerhets-stack så att du kan stärka din organisation på ett enklare sätt:

Network security

Nätverkssäkerhet

Utöka principer för SSO och autentisering för att få säker åtkomst till företagets hela nätverk.

Cloud Access Security Brokers Integrations

Kontrollpunkt för säkerhetspolicy (CASB)

Använd mönster i molntrafik och appanvändning för att förbättra regelefterlevnad och försvar mot hot samt förhindra dataförlust.

Endpoint security and management integrations

Enhetlig hantering av endpoints

Ge rätt åtkomst till rätt användare, med rätt enhet och vid rätt tid genom att kombinera Okta med hantering av endpoints och olika säkerhetsteknik.

Security analytics integrations

Säkerhetsanalys

Expandera insyn i molnsystem, mobilersystem och lokalt installerade system för att förstärka möjligheterna till korrelation och åtgärder.

Läs mer

För mer information om att använda hantering av identitet och åtkomst som grund för en Zero Trust-strategi, se:

Se var du befinner dig i resan mot Zero Trust

Det finns ingen magisk kula när det gäller Zero Trust, men många organisationer väljer hantering av identitet och åtkomst som grunden för sin Zero Trust-strategi. Se hur långt du har kommit på vägen till Zero Trust-identitet, hur du ligger till jämfört med andra organisationer i världen och få rekommendationer om hur du kan lyfta upp identitetsdriven säkerhet till en högre nivå.