Anamma säkerhetsmodellen Zero Trust

Gå från noll till nolltillit (Zero Trust) för att undvika dataintrång

Skydda dig mot den största orsaken till dataintrång

Över 70 % av hackarrelaterade intrång orsakas av stulna inloggningsuppgifter.Minska antalet attacker mot din organisation som baseras på stulna inloggningsuppgifter.

Thanet District Council Logo

Centralisera kontroller och principer för åtkomst

Rörelsen bort från nätverkens yttre gränser gör att IT-administratörer behöver en central punkt från vilken de kan hantera åtkomst till alla appar, både i molnet och lokalt.

 

Nexans Logo

Utöka Zero Trust till servrar och API:er

Olika frågor för åtkomstkontroll handlar inte bara om appar. IT- och säkerhetsteam måste också hantera åtkomst över hela teknikstacken, inklusive servrar och API:er.

Dentsu Aegis Logo

Fördelar

Utnyttja tillväxten av moln och mobiler på ett säkert sätt. Rör dig bort från traditionell säkerhet med gränser till att fokusera resurserna på åtkomst för alla användare oavsett var de är.

Fördelar

Utnyttja tillväxten av moln och mobiler på ett säkert sätt. Rör dig bort från traditionell säkerhet med gränser till att fokusera resurserna på åtkomst för alla användare oavsett var de är.

Zero Trust för appar, servrar och API:er

Utöka åtkomstkontroller inte bara för appar utan också till Windows- och Linux-servrar samt till API:er för att garantera att bara rätt personer har tillgång till rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Säkra tillgång för din globala arbetsstyrka med anställda, partners och underleverantörer

Förena tillgång till lokala appar och appar i molnet för alla användare så att bara de med rätt behörighet har tillgång, men bara till resurserna som de behöver och vid rätt tidpunkt. 

Ytterligare säkerhetsskikt, när och var det behövs

Använd adaptiv kontextbaserad multifaktorautentisering för att skydda mot attacker med falsk identitet. Ge dina slutanvändare möjlighet till lösenordsfri inloggning.

Automatisera onboarding och offboarding

Minska risken för ägarlösa konton eller latent åtkomst med automatisk offboarding och använd din katalog (AD, LDAP, etc.) eller ditt HR-system som plats för lagring.