Nu introducerar vi vår mognadsmodellen för hybridarbete

Arbetslivet har förändrats för alltid. Övergången till distansarbete under coronapandemin har visat att vi – med rätt tillgång till rätt system – kan vara lika produktiva utanför kontoret som på kontoret. Samtidigt har många av oss fått uppleva friheter som vi inte vill ge upp i första taget. För att kunna behålla de mest begåvade talangerna i framtiden måste företagen uppfylla våra förväntningar på flexibilitet gällande var, när och hur vi arbetar.

Lösningen är en hybrid och dynamisk arbetsmiljö som bygger på ömsesidigt förtroende mellan företag och anställda, där arbetstagare snabbt och säkert kan få tillgång till de system de behöver och där företag kan lita på att deras anställda arbetar produktivt, oavsett var de befinner sig. Fördelarna är otaliga: de anställda är gladare och mer motiverade, produktiviteten förbättras, effektiviteten ökar och dessutom reduceras organisationens koldioxidavtryck – och utsläppen av växthusgaser på arbetsplatsen sjunker till ett minimum.

För att uppnå detta tillstånd av totalt förtroende i arbetet krävs implementerad identitetslösning hos företaget. Endast med en säker, friktionsfri och dynamisk arbetsplatsupplevelse kan ett företag uppnå fullt förtroende och flexibilitet på den framtida arbetsplatsen – och ge sina anställda möjligheten att arbeta effektivt, oavsett var de befinner sig.

Utmaningar vid skapande av förtroende

Många företag saknar en tydlig vision av den perfekta arbetsplatsupplevelsen för anställda. De senaste dramatiska förändringarna i arbetsmönster har uppstått för att det var nödvändigt snarare än som ett resultat av medvetna val. Med tanke på att hybridarbete tycks vara här för att stanna så är det rätt läge att införliva det i en strategisk plan för att tillhandahålla den arbetsupplevelse som de anställda vill ha.

Detta börjar med en gemensam identitetsstrategi för arbetsstyrkan. Problemet är att identitetslösningar ofta ses som en svår och komplicerad sak att implementera, särskilt om det finns flera förlegade system och begränsad intern expertis. Många team arbetar i ett vakuum, med begränsad förståelse för hur deras system ansluter till andra. Säker åtkomst är ett måste, men det finns en oro för att starkare kontroller kommer att äventyra användarupplevelsen.

Dessa spärrar hindrar företag från att bygga upp förtroende på arbetsplatsen och utnyttja fördelarna med hybridarbete.

Fördelarna med hybridarbetsmognad

Ett tillförlitligt hybridarbetssystem uppstår i en starkt grundad identitet. När systemet väl har etablerats förbättrar det fyra nyckelfunktioner:

  • Användarupplevelse – leverera smidiga och härliga digitala upplevelser till dina slutanvändare och dina IT-team.
  • Säkerhet och motståndskraft – autentisera varje användare på ett säkert sätt, varje gång med Zero Trust för ökad säkerhet
  • Miljöpåverkan – minska organisationens koldioxidavtryck till ett minimum utan att påverka produktiviteten negativt
  • Efterlevnad – säkerställa efterlevnad av bestämmelser om integritet, arbetstid och hälsa och säkerhet för distansarbetare

Vad är mognadsmodellen för hybridarbete?

Mognadsmodellen för hybridarbete hjälper din organisation att förstå din nuvarande beredskap för den flexibla arbetsplatsen och identifiera de åtgärder som behövs för att uppnå mognad – med hjälp från Oktas arbetsidentitetsexperter.

Modellen innehåller en femstegsplan:

  1. Gör en hälsokontroll – utvärdera din organisations beredskap för hybridarbetsstyrkan, inklusive aktuella säkerhetspolicyer, IT-flexibilitet och de anställdas arbetsupplevelse, med hjälp av IDC:s utvärderingsverktyg online
  2. Identifiera dina identitetsluckor – förstå de identitetsutmaningar som är specifika för din organisation och ta reda på hur du kan påbörja din resa mot ett säkerhetssystem som bygger på Zero Trust
  3. Utvärdera din miljöpåverkan – utvärdera hur en övergång till mer flexibelt arbete kan minska organisationens koldioxidavtryck. Ta reda på hur vi har gjort det på Okta
  4. Kom igång med efterlevnad – säkerställ efterlevnad av bestämmelser som påverkar datasäkerhet och sekretess, arbetstid, hälsa och säkerhet på distansarbetsplatsen.
  5. Främja en utvecklingsinriktad arbetskultur – fortsätt att bygga vidare på dina framgångar genom att etablera en kultur som bygger på ständig utveckling och som alla känner sig delaktiga i, oavsett varifrån de arbetar.

Vad du kan göra härnäst

Om du vill diskutera specifika utmaningar relaterade till din arbetsstyrkas identitet med en Okta-expert kan du be oss om råd.

Om du vill veta mer om affärsvärdet av att etablera ett tillförlitligt flexibelt arbetssystem och hur du placerar organisationen på mognadskurvan kan du ladda ned hela guiden.