De problemen voor het personeel die worden vergroot door de locatie van de identiteit

Okta Directories

Iedereen die wel eens rugpijn heeft gehad, weet dat de grootste pijn vaak zit op een plek ver van de eigenlijk oorzaak van het probleem: de ruggengraat. Datzelfde geldt voor bedrijven, waar directory's de ruggengraat vormen van iedere organisatie. De pijn die ze uiteindelijk kunnen veroorzaken, vertoont zich echter op elk vlak, van omzet tot reputatie.

Op het eenvoudigste niveau draaien moderne bedrijven op toepassingen, meestal geleverd door IT. Apps kunnen alleen beschikbaar worden gesteld en gebruikt als uw identiteit bekend is. Informatie die is opgeslagen in directory's. Zie ze elk als een wereld op zich, omdat ze zich zo kunnen voordoen en gedragen. Hoe ingewikkelder de directorystructuur, des te moeilijker het is om de nodige apps te verbinden, integreren, gebruiken, leveren en beveiligen voor het personeel van een bedrijf.

Onsamenhangende directory's zijn de oorzaak van veel pijn bij IT-afdelingen.

Hoogstwaarschijnlijk heeft iedere fysieke locatie, iedere afdeling en ieder merk binnen uw organisatie een eigen oudere directory, directory-woud of -domein, met daarbovenop nog een identiteitsleverancier. Vermenigvuldig dat getal vervolgens met elk land waarin u actief bent. Stelt u zich dan voor dat u als leidinggevende verspreid over al die landen, kantoren, afdelingen en merken moet opereren. Uw identiteit moet dan aanwezig zijn in al die afzonderlijke directory's.

Tot nu toe is de benodigde tijd voor IT-beheer van directory's beschouwd als aanvaardbare kostenpost voor het runnen van een bedrijf. De IT-afdeling kan die pijn van dit soort werk gewoon dragen, of domweg zeggen dat het te veel tijd kost om te doen. Geen van beide opties is een geweldige aanbeveling voor het vermogen van de IT-afdeling om vooruitgang en efficiëntie te boeken. Sommige bedrijven gebruiken scripts of zelfs connectoren om dit soort acties te automatiseren en een deel van het handmatige werk te vermijden, maar het kost weken of maanden om dergelijke integraties te bouwen.

Vaak moet dat worden gedaan voor elk afzonderlijke directory-woud omdat deze groepen op zichzelf staan. Denk daarom aan het vermenigvuldigingseffect van de directory's van uw bedrijf wanneer u zich weer eens afvraagt waarom het de IT-afdeling zoveel tijd kost om aan een ogenschijnlijk simpel verzoek te voldoen.

Meer directory's, meer pijn.

Een van de meest gebruikelijke manieren waarop bedrijven groeien, is door fusies en overnames. We hebben het al gehad over de complexiteit van onsamenhangende directory's die binnen één organisatie kunnen bestaan. Stelt u zich dan eens voor dat u een andere organisatie hebt overgenomen en op het punt staat te fuseren, inclusief het woud aan directory's dat ze vaak al hebben. Meerdere IT-werelden om samen te voegen. Of niet. Want dat is de keuze waarvoor bedrijven staan. Ofwel u integreert de IT-werelden en alle onsamenhangende directory's die daarbij horen als onderdeel van een aanzienlijk, kostbaar project waarvoor u mogelijk de mensen niet hebt, ofwel u gaat voor de vaker gekozen optie van het dragen van de pijn door ze aan te houden als op zichzelf staande IT-systemen met twee keer zo hoge IT-kosten. Niet echt een geweldige keuze, wel?

Na een fusie en overname wilt u dat iedereen zich onderdeel voelt van één organisatie. Uw leidinggevenden hebben in elk geval toegang nodig tot al die pas overgenomen directory's. Tot zover die efficiëntie die u hoopte te bereiken met een fusie en overname. Het is een nachtmerrie op IT-gebied en een belangrijke oorzaak dat fusies en overnames vaak lang niet hun potentiële efficiëntie bereiken.

Om meer te weten te komen over de rol die directory's spelen en hoe die efficiënter beheerd kunnen worden met Universal Directory van Okta leest u hier ons e-book "Universal Directory. Naar één wereld": https://www.okta.com/nl/resources/whitepaper-universal-directory-create-one-world/