Många olika kataloger försämrar personalupplevelsen

directory create one world

Alla som någonsin upplevt ryggsmärta vet att de största plågorna ofta dyker upp långt bort från orsaken till problemet, ryggraden. Detta gäller också i företagsvärlden där katalogerna utgör organisationernas ryggrader och smärtan som de orsakar kan visa sig i alla verksamhetsområden, från intäkter till anseende.

På den enklaste nivån kör moderna företag appar som huvudsakligen provisionerats av IT. Appar kan bara provisioneras och användas baserat på kända identiteter, vilket är. Information som finns i katalogerna. Tänk dig att de är som separata världar, för så kan det förefalla.Ju mer komplex katalogstrukturen är, desto jobbigare är det att koppla upp, integrera, komma åt, provisionera och säkra appar som är nödvändiga för verksamheten.
Osammanhängande kataloger är källan till mycket av företagens IT-problem.

Varje enskild fysisk plats, affärsenhet och varumärke i organisationen har sannolikt en egen äldre katalog, katalogskog eller domän med en källa för identiteter högst upp. Multiplicera sedan detta antal med antalet länder där företaget är verksamt. Föreställ dig sedan att företagsledningen vill ha samarbete mellan alla länder, kontor, affärsenheter och varumärken. Identiteterna måste då finnas i alla dessa enskilda kataloger.

I det läget har tiden det tar för IT-administration av kataloger bedömts vara ett acceptabelt pris för verksamheten. Antingen får då IT acceptera bördan av detta arbete eller säga ifrån att det är tar för mycket tid. Inget av dessa alternativ ger IT trovärdighet när det gäller att skapa framgång och effektivitet. En del företag använder skript eller till och med kopplingar för att automatisera denna typ av åtgärder och undvika några av de manuella insatserna, men dessa integrationer tar veckor eller månader att bygga.

Ofta måste det göras högst upp i varje enskild katalogskog eftersom dessa grupper är fristående. Så nästa gång du undrar varför det verkar ta IT så lång tid att utföra något som förefaller enkelt måste du tänka på den sammanlagda effekten av organisationens kataloger.

Ju fler kataloger, desto fler problem.

Ett av de vanligaste sätten för företag att växa är genom sammanslagningar och förvärv (M&A). Vi har redan talat om komplexiteten med osammanhängande kataloger som finns inom en organisation. Tänk dig nu att du köpt upp ett annat företag och ska slå samman företagets verksamhet med ett som redan har ett otal kataloger. Multipla IT-världar ska slås samman, eller inte. Eftersom det är alternativen som företagen står inför. Du kan antingen integrera IT-världarna och alla dessa osammanhängande kataloger som en del av ett stort och dyrt projekt som du kanske inte har tillräckligt med personal för eller, vilket är vanligare, acceptera den rådande plågan och köra dem som fristående IT-system vilket ger dubbla kostnader för IT. Inga bra alternativ, eller hur?
 

Efter M&A vill du att alla ska kunna gå framåt tillsammans som en organisation. Företagsledningen behöver definitivt ha tillgång till alla dessa nya kataloger. Så mycket för effektivitetsvinsterna du hoppades på genom M&A. Detta är en IT-mardröm och ett viktigt skäl till att flertalet sammanslagningar eller förvärv inte ens kommer i närheten av sin potentiella effektivitet.

För att lära dig mer om vilken roll kataloger spelar och hur de kan hanteras mer effektivt med Oktas Universal Directory, läs vår e-bok "Universal Directory". Create one world’ här: https://www.okta.com/uk/resources/whitepaper-universal-directory-create-one-world/