Lyckas inom e-handel med hjälp av Dynamic Work

Hut group Okta

På Okta samtalar vi hela tiden med våra kunder. Det hjälper oss att optimera vår plattform och våra produkter, och samtidigt främja en stark känsla av samhörighet. Okta sponsrade nyligen en serie intervjuer med teknikledare för att diskutera hur de och deras företag tvingats ta till sig distansarbete och lyckats ta sig igenom covid-19-pandemin.

En av dem var en nuvarande Okta-kund, Joanna Drake, CIO på The Hut Group (THG). THG är en e-handelsplattform med bas i Storbritannien och hanterar över etthundra internationella varumärken. Joanna diskuterade hur THG har utrustats med tekniska verktyg, inte bara för att överleva nedstängningen utan också för att kunna bedriva sin verksamhet under den tiden och därefter.

Det verkar som om dessa beslut som fattades av Joanna och hennes team under de senaste arton månaderna föll väl ut när covid-19-nedstängningen slog till. Då hade THG kört ett Digital Workspace Programme med målet att anställda skulle kunna sköta sina arbeten från valfri enhet och valfri plats. "Det förvandlade denna utmaning till en som vi kunde stå ut med, hantera och klara av", förklarar Joanna. Nedstängningen utgjorde ett fullskaligt test av THGs vägval och det som vi på Okta nu kallar Dynamic Work.

THG är en stor och komplex organisation med global räckvidd så de kunde ha ursäktats om de inte hade haft en progressiv inställning till digital transformation. "Att se till att vi fortfarande kunde leverera våra tjänster på ett flexibelt sätt över hela världen var drivkraften bakom planeringen", förklarar Joanna. "Vi hade personal i lagerbyggnader, produktionslokaler, hälsoklubbar, hotell och kontor. Så vi hade visionen att en enhet blir meningslös när allting sker i molnet. Vi sammanlänkade Office på webben, Single Sign-On och Multi-Factor Authentication via Okta. Massor av saker som innebar att det inte längre spelade någon roll var du befann dig eller vilken enhet du använde."

Detta säkra och smidiga arbetssätt ökade produktiviteten och personalens välbefinnande. Detta är något som vi tror kommer att vara en av de goda saker som covid-19-pandemin medfört. Ett kulturskifte som möjliggjorts av tekniken för att ge personalen ökad frihet. Det ger utrymme till fler individuella arbetssätt med färre fasta strukturer och mer rörliga arbetsmiljöer. Tillit är centralt för detta arbetssätt. Tillit till anställda och tillit till tekniken som håller dem skyddade. Vi har redan sett att sådan tillit har gynnat de organisationer som tagit det till sig.

Joanna fortsatte med att berätta om hur implementeringen av provisionering av tjänster utan några manuella åtgärder hade gjort att THG kunde fortsätta växa stadigt under de senaste månaderna med vetskapen om att alla arbetade under ett säkert paraply av samkörd teknik. Hon trodde att det berodde på att THG-personalens medelålder är relativt låg och tillhör en generation som växt upp med förväntningen att teknik ska vara tillgänglig i arbetslivet på samma sätt som det är för konsumenter. Provisionering av appar från en appbutik eller från molnet är nu lika självklart för alla, precis som användning av MFA för inloggning till bank- eller tjänstkonton.

Från perspektivet utbildning och införande var detta hur THG sålde in sina planer om molnet till sin personal. Föga förvånande var alla omedelbart med på det hela. "Jag vet inte vad som hände men när det handlar om att köpa saker i köpcentret och hur vi lever våra vanliga liv så förflyttas du tjugo år tillbaka i tiden när det gäller företag. Vi ville bara göra det lika", observerade Joanna.

Användning av Okta-plattformen gjorde att THG kunde leverera säkerhet till sin ständigt växande personal och svara upp mot deras förväntningar. "Vi rullade ut Okta Single Sign-On. En verkligen viktig komponent när det gäller skydd av appar och att kunna provisionera appar riktigt snabbt. Det var också praktiskt när det gällde uppköp. Med verktyg som Okta kan vi integrera en ny personalstyrka från dag ett", förklarar Joanna, "Multi-Factor Authentication ser sedan till att när du loggar in på dessa appar från andra platser än kontoret, så är det riktigt säkert och skyddat och MFA ber dig att verifiera att det verkligen är du. Det har varit ovärderligt sedan nedstängningen."

Så långt ifrån att gå i dvala under de senaste månaderna gjorde denna framsynthet för 18 månader sedan att THG nu blomstrar. "Vi ser att produktiviteten antingen är lika effektiv eller till och med mer effektiv", säger Joanna.

Hon håller med om att man måste finna en balans när tekniken suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv. När mindre tid går åt för att åka till och från jobbet kommer anställda och arbetsgivare behöva skapa gränser för att hålla produktivitet och mentalt välbefinnande i balans.

Som Oktas New Workplace Report har visat så kan livet i en storstad, där det är mer trängsel, påverka anställdas sammanlagda produktivitet och välbefinnande. Att göra distansarbete möjligt är bara en del av att göra det önskvärt. Bara eftersom tekniken alltid kan vara på överallt så betyder inte det att de anställda också måste vara det. Friheten att välja just ditt sätt att arbeta är det som borde gälla för alla.

Vår vision är att Dynamic Work blir mycket mer än bara låta anställda jobba på distans. Det handlar om att ge anställda samma fördelar, flexibilitet och arbetsmiljö på den plats som bäst svarar mot deras behov. De anställda får själva bestämma var de är mest produktiva och framgångsrika.

Lyssna på hela intervjun med Joanna Drake, CIO på The Hut Group i vår podd här <https://soundcloud.com/user-565709831/the-future-of-work-series-episode-4-joanna-drake-cio-the-hut-group/s-qukTfp4UYW6>