Driv en modern digital verksamhet med Secure Partner Access

 

Cyberbrottslingar riktar sig allt mer mot åtkomst från tredje part. Detta gör det ännu mer brådskande att förbättra säkerheten och minska riskerna för alla användare, enheter och appar. Företag där externt samarbete och partnerskap utgör kärnan i verksamheten behöver ett bättre sätt att dela resurser med stora nätverk av leverantörer och återförsäljare och samtidigt minska riskerna.

Secure Partner Access från Okta är en uppsättning funktioner som gör det möjligt för affärspartner att säkert och smidigt få åtkomst till utvalda interna resurser utan att det krävs betydande utvecklings-, anpassnings- och hanteringsuppgifter från IT.

Använd det här formuläret för att lära dig mer om hur du kan stänga kritiska säkerhetsrisker, minska IT-driftbelastningen och påskynda innovation med Secure Partner Access.

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.