Kom igång med Okta Workforce Identity Cloud

Steg-för-steg-demovideor

Provar du Okta för första gången eller vill du ta itu med de växande identitetsutmaningarna?

Med utvärderingsversionen av Okta Workforce Identity sitter du bakom ratten med 30 dagars fullständig tillgång till en demomiljö där du utforskar, utvärderar och testar Oktas identitetshanteringstjänster i företagsklass. 

Utforska de vanligaste identitetsutmaningarna våra kunder står inför och ta del av steg-för-steg-demonstrationer av bästa praxis för följande användningsfall för att accelerera distributionen:

Steg-för-steg-demo: Säker och nätfiskeresistent autentisering för en utspridd arbetsstyrka

Dagens arbetsstyrka försöker komma åt resurser från en mängd olika enheter och platser. Skydda din organisation från identitetsattacker genom att möjliggöra en sömlös, nätfiskeresistent och lösenordsfri inloggningsupplevelse för medarbetare och ge högsta möjliga identitetssäkerhetsnivå genom att utvärdera sammanhangs- och beteendebaserade faktorer under autentiseringen.

Viktiga funktioner:

 • Adaptive MFA
  Skyddar identiteten för, och åtkomsten till, data som utnyttjar enhets- och användarsammanhang.
   
 • Okta FastPass
  Möjliggör lösenordsfri autentisering för åtkomst till allt du behöver för att få ditt arbete gjort på alla enheter.

Steg-för-steg demo: Skydda mot hot med anpassningsbara policyer för enhetssäkerhet

Applikationer används på hanterade och ohanterade enheter och av alltmer mångsidiga grupper av medarbetare, entreprenörer och affärspartner. Lär dig att hantera åtkomstpolicyer som gäller alla användare och kan upprätthållas och övervakas kontinuerligt för att skydda företagets resurser från högriskenheter och nätverk.

Viktiga funktioner:

 • Single Sign-On
  Gör det möjligt för användarna att komma åt flera appar och tjänster på ett säkert sätt med bara en uppsättning inloggningsuppgifter.
   
 • Adaptive MFA
  Skyddar identiteten för, och åtkomsten till, data som utnyttjar enhets- och användarsammanhang.
 • Device Assurance
  Kontrollera säkerhetsrelaterade enhetsattribut som en del av dina autentiseringspolicyer.
   
 • Okta FastPass
  Möjliggör lösenordsfri autentisering för åtkomst till allt du behöver för att få ditt arbete gjort på alla enheter.

Steg-för-steg-demo: Ändra snabbt åtkomsten för medarbetare när deras roller utvecklas – Access Requests

Det är ingen lätt uppgift att följa efterlevnadskraven. IT-administratörer som hanterar tusentals användare i hela organisationen ställs ofta inför en fragmenterad upplevelse eftersom de måste logga in på en rad olika system för att kunna bevilja åtkomst och hantera resurser. Lär dig hur Access Management, Governance & Administration och Privileged Access Management fungerar på en och samma identitetsplattform med Okta.

Viktiga funktioner

 • Okta Identity Governance
  Förenkla åtkomstförfrågningar, omcertifieringar för åtkomst och rapportering under en användares identitetslivscykel.
   
 • Access Requests
  Automatisera processen för förfrågningar om åtkomst till program och resurser.
   
 • Access Certifications
  Identifiera och granska regelbundet användare som har åtkomst till dina kritiska resurser. 
   
 • Lifecycle Management
  Hantera hela identitetslivscykeln, från åtkomst på första arbetsdagen till inaktivering och avregistrering.
   
 • Workflows
  Automatisera komplexa identitetsprocesser i stor skala utan kod.

Steg-för-steg-demo: Konsolidera IT-stackar och modernisera säkerheten i nya och äldre appar

Det är ingen lätt uppgift att följa efterlevnadskraven. IT-administratörer som hanterar tusentals användare i hela organisationen ställs ofta inför en fragmenterad upplevelse eftersom de måste logga in på en rad olika system för att kunna bevilja åtkomst och hantera resurser. Lär dig hur Access Management, Governance & Administration och Privileged Access Management fungerar på en och samma identitetsplattform med Okta.

Viktiga funktioner

 • Okta Identity Governance
  Förenkla åtkomstförfrågningar, omcertifieringar för åtkomst och rapportering under en användares identitetslivscykel.
   
 • Access Requests
  Automatisera processen för förfrågningar om åtkomst till program och resurser.
   
 • Access Certifications
  Identifiera och granska regelbundet användare som har åtkomst till dina kritiska resurser. 
   
 • Lifecycle Management
  Hantera hela identitetslivscykeln, från åtkomst på första arbetsdagen till inaktivering och avregistrering.
   
 • Workflows
  Automatisera komplexa identitetsprocesser i stor skala utan kod.

Steg-för-steg-demo: Lägg mindre tid på att hantera identiteterna för din arbetsstyrka och dina partner

IT-administratörer slösar ofta mycket tid på att skapa, ändra och inaktivera användarkonton. Använd Okta Lifecycle Management för att hjälpa till att minimera riskerna och förbättra IT-teamens effektivitet, vilket minskar den tid det tar att hantera policyer, personer, appar och enheter – inom en rad olika affärsenheter – med cirka 80 %.

Viktiga funktioner:

 • Universal Directory
  Anpassa, organisera och hantera användare, grupper och enheter i alla identitetskällor under en konsoliderad vy.
   
 • Lifecycle Management
  Hantera hela identitetslivscykeln, från åtkomst på första arbetsdagen till inaktivering och avregistrering.

 

Steg-för-steg-demo: Lägg mindre tid på att hantera identiteterna för din arbetsstyrka och dina partner

Att manuellt ladda upp varje enskild medarbetare till nya appar kan vara ett hinder för molntillämpning. Okta Integration Network – som har över 7 400 appintegreringar – kan hjälpa medarbetare att snabbt, smidigt och säkert logga in och använda alla befintliga eller nya appar. Gör det smidigt för IT-teamet att förenkla och hantera användarupplevelser samt skapa modern säkerhet i äldre program.

Viktiga funktioner

 • Single Sign-On
  Gör det möjligt för användarna att komma åt flera appar och tjänster på ett säkert sätt med bara en uppsättning inloggningsuppgifter. 
   
 • Okta Integration Network
  Hantera åtkomsthantering och användaretablering i identitetsbranschens bredaste och djupaste uppsättning förintegrerade molnappar

 

Registrera dig för att få mer information