The State of Zero Trust Security 2022

Zero Trust-implementeringen har nått en brytpunkt. Fastän detta säkerhetsramverk har blivit allt populärare under de senaste åren passerade implementeringstakten ett kritiskt tröskelvärde först under 2022.

Mer än hälften av de organisationer som tillfrågades (55 %) i Oktas årsrapport om ramverket har ett Zero Trust-initiativ på plats och de allra flesta (97 %) planerar att ha det under de kommande 12 till 18 månaderna. Hämta den fullständiga rapporten om du vill veta mer om framtiden för Zero Trust.

I rapporten kan du läsa om:

  • Våra bästa Zero Trust-tips för 2022
  • Faktorerna som ligger bakom dagens ökande implementering av Zero Trust
  • Sätten Zero Trust-implementeringen skiljer sig åt mellan branscher och regioner
  • Varför identitet är en nyckelaspekt i en Zero Trust-säkerhetsstrategi
  • Olika sätt ledargestalter inom säkerhet flyttar fram positionerna för Zero Trust

Vänligen notera att rapporten är på engelska.

okta-wp-state-zt-security-2022-cover

Download the whitepaper

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.