Identitet: påskyndar den digitala tilliten

Nu när digitala tjänster spelar en allt större roll i våra liv, förändras både vem vi har förtroende för och hur det förtroendet ser ut.

Tidigare var det personliga mötet och varumärkets rykte det som formade förtroendet, men nu är kundens upplevelse det allra viktigaste. Folk, konsumenter eller ej, är mer och mer villiga att dela med sig av aspekter av sin digitala identitet för att kunna ta emot praktiska och personligt anpassade tjänster. Dock så innebär denna utveckling mot det digitala att en utmaning uppstår – vi måste omdefiniera hur förhållanden och interaktioner mellan kunder och organisationer ser ut i en huvudsakligen virtuell värld.

I slutändan är det de organisationer som kan tillhandahålla de mest pålitliga digitala upplevelserna som vinner kundernas förtroende och lojalitet. För att göra detta måste de bygga rätt teknikgrund.

 

Rapporten täcker:

  • Varför den digitala upplevelsen blir allt viktigare
  • Hur kan organisationer i den offentliga sektorn främja digitalt förtroende?
  • Varför bör organisationer bör se sig själva som förespråkare för digitalt förtroende?
  • Hur kan din organisation främja digitalt förtroende med hjälp av CIAM?
Identitet: påskyndar den digitala tilliten

Download the whitepaper

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.