Okta och AI: Så här påverkar artificiell intelligens identitets- och åtkomsthantering

A photo of a woman in green viewing phone.

Artificiell intelligens påverkar organisationers verksamhet och driver innovativa produkter och tjänster med hjälp av optimering, dataanalys, avvikelseidentifiering och andra förutsägelsebaserade tillämpningar. I denna whitepaper försöker vi förklara Oktas relation till AI genom att utforska varför identitet är särskilt lämpad för att dra nytta av AI och hur Okta utnyttjar AI i nya funktioner i både Workforce Identity Cloud och Customer Identity Cloud.