Okta för globala, distribuerade organisationer

För stora, komplexa organisationer kan centralisering av aspekter av identitet vara en stor utmaning. Affärsenheter, dotterbolag och regionala kontor arbetar ofta självständigt, fattar egna beslut och hanterar sin egen teknik och sina egna användarbaser. Multinationella organisationer måste följa lagstadgade krav för datahemvist, och organisationer som vill utöka sina möjligheter antingen på kort sikt (dvs. säsongsvis) eller på lång sikt (inklusive M&A) står inför utmaningar med att centralisera identiteter utanför organisationen.

I det här dokumentet går vi igenom hur identitetsmodellen ”hub and spoke” i Okta för Global 2000 kan utgöra grunden för enhetliga tjänster i en hel organisation, samtidigt som det möjliggör flexibilitet för specifika applikationer i distribuerade IT-organisationer. Vi granskar även några exempel på användningsfall för hur denna hub-and-spoke-modell kan utnyttjas av världens största organisationer för att leverera en kombination av agilitet och flexibilitet utan att kompromissa med säkerhet och effektivitet

Global, Distributed Orgs Cover

Ladda ner guide

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.