Tillgänglighet

Engagemang för tillgänglighet

Oktas mål är att skapa en värld där alla oavsett förmåga kan använda teknik på ett säkert sätt.

Vi har som mål att utforma, utveckla och testa våra produkter med tillgänglighet i åtanke, så att alla individer kan använda dem som avsett. Vi vet att tillgänglighet kan uppnås genom att vi följer branschstandarder, inklusive Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA. 

För lyckas uppnå de högsta nivåerna av design och kvalitet samarbetar vi med en testtjänst för tillgänglighet från tredje part och lyssnar på kundernas feedback för att förbättra våra produkter. 

Vårt engagemang för tillgänglighet återspeglas i det vi gör, från att hitta möjligheter till ökad medvetenhet hos medarbetare, till att etablera bästa praxis för utveckling av tillgängliga produkter. Vi erbjuder offentligt tillgängliga Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT) och investerar i ett designsystem med öppen källkod som heter Odyssey, vilket möjliggör för utvecklare att bygga snygga, enhetliga och tillgängliga produkter.

Samtidigt som vi strävar efter att göra allt vi bygger tillgängligt för alla, är vi medvetna om att vägen till en fullkomligt tillgänglig värld är lång och att vi fortfarande har mycket att lära. På Okta har vi en vision om en värld där tekniken är en väg mot jämlikhet och tillgänglighet i de upplevelser vi erbjuder våra kunder, samtidigt som vi sätter säkerheten främst. 
 

VPAT

För att göra det enklare för företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter att följa tillgänglighetsstandarderna ger Okta information om hur våra webbprodukter och mobila produkter för närvarande fungerar för personer med funktionsnedsättning. 

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) är en standardiserad form som utvecklas i samarbete med rådet Information Technology Industry (ITI) och amerikanska General Services Administration (GSA) för att dokumentera en produkts överensstämmelse med de viktigaste bestämmelserna i avsnitt 508 i Rehabiliteringslagen.

Tillgänglighetsinformation om en produkt finns i ett Voluntary Product Accessibility Template (VPAT):

2022 VPAT (WCAG 2.1 AA)

2019 VPAT (WCAG 2.0 AA)