Vad är infrastruktur som en tjänst (IaaS)?

Infrastruktur som en tjänst (Infrastructure as a Service, eller IaaS), även kallat molninfrastrukturtjänster, avser en affärsmodell där molnleverantörer är tillhandahåller utrymme på sina servrar där andra kan lagra sin databehandling, sitt nätverk och andra resurser. Med IaaS kan företag och enskilda användare hyra infrastruktur för sina appar och operativsystem vid behov. 

För organisationer som behöver skala upp eller ner är IaaS ett praktiskt alternativ till att investera i traditionell ägd infrastruktur. Det är ett sätt för företag att lätta på kraven på sina egna resurser på plats och effektivt behandla arbetsbelastningar, och därigenom undvika underhåll och driftskostnader som hade uppstått om de drivit dessa servrar själva.

I det här inlägget ska vi utforska hur IaaS fungerar och vad det erbjuder. Vi ska också ge några exempel på infrastruktur som en tjänst och i stora drag visa hur du kan följa standarder för identitet när du använder IaaS.

Vad består IaaS av?

IaaS består av fysiska och digitala resurser som förser användarna med de grundläggande saker de behöver för att köra appar och arbetsbelastningar i molnet.

Även om IaaS-leverantörer erbjuder många lösningar, såsom meddelandefunktion, databaser, nätverk för distribution av innehåll eller serverlösa funktioner, är allt centrerat runt fyra viktiga byggstenar: 

etHCnnsa6os0Sav6zqggUnZU0T4QicxrOoLQs0UlhTmvi6lw54nJ4qbtljxbDeu BqwhtdLpLHhH2l35YQphy1l2ZZhaQEDnjkvWEV57Wue27jZhz3hvLWI8LvMQxKKBj8Wd2BaR=s0

Maskinvara

IaaS-leverantörer förvaltar stora, globala datacenter med fysiska maskiner som driver den digitala infrastrukturen. Slutanvändarna samverkar vanligen inte med dessa datacenter, men de är viktiga för att hålla servrarna igång och data tillgängliga.

Nätverk

Nätverk upprättar anslutningarna mellan system och användare, och ger dem möjlighet att komma åt, dela och utbyta data och resurser. I IaaS-nätverk fyller API:er och programvarudefinierade nätverk (SDN:er) rollen som traditionell nätverksutrustning, till exempel routrar, switchar och brandväggar.

Lagring

IaaS-leverantörer erbjuder oftast en av tre typer av molnlagring: 

 • Blocklagring: Data delas upp i block som sedan lagras som separata stycken, vart och ett med en unik identifierare.
 • Fillagring: Data lagras i filer, som ingår i mappar och organiseras i en hierarkisk katalogstruktur.
 • Objektlagring: Dataenheter lagras som självständiga förvaringsenheter som innehåller metadata och unika identifierare.

Blocklagring används oftast för att lagra binära filer som krävs vid databehandling. Objektlagring används oftast för lagring av filer som går att komma åt via API:er och ger möjlighet till att hantera ostrukturerade data samt stöder skalbarhet.

Databehandling

Här ingår den grundteknik som behövs för att köra processer, hantera arbetsbelastningar samt memorera och lagra data. Tjänsteleverantörer kan erbjuda både CPU:er (processorer) och GPU:er (grafikprocessorer) för olika typer av arbetsbelastningar. Molndatabehandling bidrar till höga prestanda och skalbarhet om de kopplas till stödtjänster såsom automatisk uppskalning och belastningsutjämning.

Vad används IaaS till?

IaaS-leverantörer hjälper organisationer bli mindre beroende av sina resurser på plats och låter dem utföra följande mer effektivt:

 • Testning och utveckling: IaaS gör det enkelt att skapa och avveckla nya miljöer för testning och utveckling, vilket gör det möjligt att snabbare få ut appar på marknaden samt minskar kostnaderna för testning med miljöer där man betalar baserat på användning.
 • Lagring, säkerhetskopiering och återställning: Genom att använda IaaS minimerar företagen interna lagringskostnader och komplex lagringshantering, som kräver utbildad personal för att hantera att föreskrifter ska följas. Med IaaS kan företagen också bättre hantera toppar och dalar i efterfrågan, det kan fungera för växande lagringsbehov eller som system för säkerhetskopiering och återställning.
 • Webbappar och webbhotell: IaaS ger stöd till webbappar med resurser för lagring, nätverk samt webb- och programservrar. Företag kan använda IaaS för att distribuera webbappar och skala upp eller ner sin infrastruktur när efterfrågan för dessa appar ändras. Att driva webbplatser via IaaS är också ett alternativ som kan vara mindre kostsamt än att använda traditionella webbhotell.
 • Databehandling och dataanalys med höga prestanda: I IaaS kan ingå superdatorer, datorgrid eller datorkluster med beräkningskraft för att analysera enorma datauppsättningar och lösa komplexa problem. Genom att underlätta dataanalys i denna skala kan IaaS hjälpa organisationer att upptäcka trender och lösningar som annars vore ouppnåeliga.

Med tanke på dessa potentiella användningsområden kan IaaS vara ett lönsamt digitaliseringsinitiativ för företag som vill optimera sin infrastruktur.

Vilka är fördelarna med IaaS?

De användningsområden vi har diskuterat illustrerar de viktigaste fördelarna med IaaS. Med ökad beräkningskraft och tillgång till fler resurser kan företagen utveckla nya funktioner och bygga in större återhämtningsförmåga i driften. 

På liknande sätt finns här några ytterligare fördelar med att använda IaaS:

 • Flexibiliteten med att betala för det du använder: IaaS kräver inte den initiala investeringen med att skapa och hantera ett datacenter. Dessutom arbetar ofta tjänsteleverantörerna med en modell där du betalar för det du använder, driftkostnadsmodellen (OPEX). Det gör IaaS ekonomiskt flexibelt för olika organisationer, och eftersom tjänsteleverantörerna sköter underhållet av infrastrukturen kan användarna växa utan att öka driftskostnaderna.
 • Skalbarhet: IaaS hjälper dig att snabbt anpassa din resursallokering som reaktion på ändrade affärsförhållanden. Snabb driftsättning av resurser gör det enkelt att hantera flera arbetsbelastningar och toppar i efterfrågan för dina appar, och det är lika enkelt att skala ner igen och spara i budgeten när aktiviteten minskar.
 • Snabb innovation: Eftersom IaaS innefattar självbetjäning kan användarna snabbt få den extra bandbredd de behöver för att testa nya idéer och driftsätta beprövade idéer i rätt skala. Denna flexibilitet ger gott stöd för produktlanseringar och andra initiativ, eftersom den infrastruktur som krävs finns tillgänglig och klar att använda mycket snabbare än om den ska byggas upp inom företaget.
 • Återhämtningsförmåga och kontinuitet: Strömavbrott och systemfel är särskilt skadliga för organisationer som använder äldre system. IaaS utgör en livlina om katastrofen slår till, eftersom användarna fortfarande kan komma åt data och program som finns på externa servrar.
 • Stabilitet och support för driften: Du behöver inte oroa dig för underhåll, uppgraderingar eller felsökning med IaaS. Det är tjänsteleverantörens ansvar att hålla allt igång på ett tillförlitligt sätt och erbjuda support vid behov, enligt ditt användningsavtal för tjänsten.
 • Prioritering: Genom att ta hand om dina infrastrukturbehov frigör IaaS teamet för att fokusera på värdefulla nya projekt.

Några exempel på IaaS:

Fördelarna och användningsområdena vi har beskrivit gäller brett för IaaS, men olika tjänsteleverantörer kan erbjuda unika funktioner, prismodeller och annat innehåll.

Här följer en ögonblicksbild av några av de ledande IaaS-leverantörerna på marknaden:

Google Cloud

Google Cloud fungerar både som en IaaS och som en leverantör av plattform som en tjänst (PaaS), vilket gör att användarna kan skapa affärslösningar med hjälp av modulära webbtjänster. Dessutom är de specialiserade på hantering av arbetsbelastningar, analyser för datalager och skapande av virtuella nätverk.

IBM Cloud

IBM Cloud erbjuder tillgång till virtuella och maskinvarubaserade servrar bestående av offentliga och privata nätverk samt hanteringsnätverk. Användarna kan styra sitt system via en webbportal, API:er eller mobilappar, och kan välja vilka funktioner de vill ska ingå i servern.

Amazon Web Services (AWS)

AWS levererar infrastrukturen där företag kan bygga webbaserade lösningar i molnet i stället för att hantera det inom företaget. Databehandling, lagring och nätverk finns bland AWS grundpelare, och deras plattform kan användas för användningsfall från innehållsleverans och databehandling med höga prestanda till databas- och molnmigrering.

Microsoft Azure

Microsoft Azure har byggts med tanke på dataanalys och tillhandahåller ett antal möjligheter för lagring, nätverk och webbhotell. Dessutom har Microsoft Azure stöd för att skapa nya produkter och tjänster på sin plattform.

Oracle Cloud

Oracle Cloud erbjuder många olika tjänster, till exempel lagring, databehandling och databashantering, tillsammans med plattformar för dataanalys och programutveckling. Dess infrastruktur gör att användarna kan styra över sitt eget privata molnnätverk, och systemet tillhandahåller många olika resurser för utvecklare, till exempel communities och koddatabaser.

Enligt Flexeras rapport State of the Cloud 2021 nyttjar 92 procent av organisationerna en strategi med flera molnleverantörer, en kombination av i genomsnitt 8,6 olika offentliga och privata molnleverantörer, där AWS, Azure, Google Cloud och Oracle utgjorde 79, 76, 49 respektive 32 procent.

Varför väljer organisationerna flera molnleverantörer? 

De flesta organisationer växer ur en enda IaaS-leverantörs resurser och använder därför flera IaaS-lösningar för att kunna hantera sina behov, dra nytta av de bästa användningsfallen, minska kostnaderna och lindra risken för att bli bunden till en enda leverantör. Exempel på användning som leder till att man vänder sig till flera molnleverantörer innefattar (men inte begränsat till):

 • Bättre kompatibilitet: Organisationer som använder Oracle-databaser eller Oracle-paketerade program, till exempel Oracle EBS, PeopleSoft eller JDEdwards, får oftast bättre support och kostnadsbesparingar genom att köra sådana lösningar i Oracle Cloud.
 • Rörlighet: Organisationer som snabbt vill uppfylla sina mål kan dra nytta av funktioner från Azure eller AWS Marketplace för att få snabb ”time to value”.
 • Bästa funktionerna: Organisationer som vill få tillgång till de bästa tänkbara tjänsterna kan kombinera lösningar från olika leverantörer. De kan till exempel använda API-hantering (Apigee), containertjänster (GKE) och chattrobotar (Dialogflow) från Google; databearbetning, Spot Instances och Lambda från AWS; samt O365, e-post, Teams och Skype för företag från Azure.
 • Kostnader: Många organisationer inför kontroller för att behandla IaaS som en allmän nyttighet, och kan efter behov välja den tjänst som ger lägst kostnad vid användning samt dra nytta av databehandlingslösningar såsom realiserade (Preemtible) GCP VM-instanser, Virtuella Spot-datorer i Azure eller AWS EC2 Spot-instanser.

Ett viktigt krav för att kunna driva flera IaaS-miljöer i stor skala är att de fungerar konsekvent och tillsammans. Att kunna använda en enda uppsättning lösningar för att hantera dina moln, oavsett IaaS-leverantör, är mycket viktigt (och det är därför många organisationer använder lösningar såsom Google Anthos). Detsamma gäller även för säkerhet. Varje IaaS-moln har sina egna identitetstjänster, men de är specifika för varje tjänsteleverantör. Vid utvärdering av olika IaaS-alternativ bör du leta efter en leverantör med integrering som tillåter enhetlig identitets- och åtkomsthantering (IAM).

Hur passar identitet in i IaaS och användning av flera molnleverantörer?

Om du flyttar delar av din infrastruktur till ett externt moln bör du säkerställa att dina team har problemfri men ändå säker åtkomst till resurser, oavsett var resurserna finns. Centraliserad IAM gör att dina användare kommer åt alla appar och verktyg de behöver sedan de loggat in till en enda arbetsyteportal, vilket förhindrar den fragmentering som annars kan uppstå när du expanderar infrastrukturen.

Med till exempel Okta som identitetsleverantör blir det enklare att lyckas med IaaS-projekt. Lösningar såsom Okta Single Sign-On och Okta Access Gateway förenklar åtkomst till appar och resurser genom hela infrastrukturen och utgör en viktig försvarslinje mot dataintrång. Genom integrering med olika IaaS-leverantörer får vi åtkomsten att fungera så att du kan lagra resurser, skala upp eller ner, och tryggt skapa nya funktioner.

Följande resurser ger dig mer information om modern åtkomst till infrastruktur samt om hur AWS och Okta arbetar tillsammans för att ge bättre IaaS-upplevelser: