AWS + Okta

Förstärk säkerheten: Hantera enkelt användarnas identiteter och åtkomst för dina utvecklare och apparna som de bygger

Okta erbjuder integrationer till en mångfald av AWS-teknik. Kombinationen Okta och AWS ger en smidig och säker upplevelse för användare och kunder i olika typer av företag.

IT-administratörer

Möjliggör centraliserad åtkomst till alla dina AWS-konton och -resurser

  • Federera med AWS Single Sign-On (SSO) för att få åtkomst med ett klick till AWS SSO- användarportalen där användare kan komma åt alla sina AWS-konton på ett ställe
  • Provisionera användare och grupper automatiskt till AWS SSO
Okta AWS IT Admin
AWS Apps IT Admin MFA

Koppla din personal till de affärsappar i AWS som de behöver

  • Lägg till stark MFA för att säkra åtkomst till Amazon WorkSpaces (en molnbaserad virtuell dator) och till andra AWS-appar såsom Amazon Chime, Amazon QuickSight, Amazon WorkMail, Amazon WorkDocs och Amazon AppStream 2.0
  • Synkronisera användarinformation från HR-system såsom Workday och UltiPro och få kontroll över revision och regelefterlevnad med principbaserade kontroller
More

Utvecklare

Brygga över luckor mellan dina partners AD/LDAP och appar som bygger på AWS

  • Sammankoppla återförsäljare, partners, distributörer och deras Active Directory (AD)/LDAP eller äldre SAML-infrastruktur som källa för identitet till appar som bygger på AWS
  • Gör så att anställda hos dina partners kan autentiseras med LDAP/AD
  • Dra nytta av omfattande information om användare och grupper för att auktorisera finkornig åtkomst till appar som bygger på AWS
  • Ge tillfällig behörighet för åtkomst till alla dina AWS-konton via AWS Command Line Interface (CLI) vilket gör att användarna kan autentiseras med sina inloggningsdata till Okta, och inför multifaktorautentisering.
AWS Secure User Experiences
Secure Mobile Apps

Bygg upp en smidig och säker kundupplevelse

More

DevOps

Okta Client AWS

Tillhandahåll säker åtkomst till resurser i molnet och förenkla hanteringen av åtkomst

Använd Oktas Advanced Server Access (ASA) för att aktivera säker hantering av molnprioriterad Zero Trust-åtkomst för AWS EC2 vilket ersätter riskabla statiska nycklar och frustrerande rollväxlingar med sessionsbaserad auktorisering som förenklar åtkomst och centraliserar kontrollen.

Ge DevOps säker och enkel tillgång till AWS-konsolen

Få smidig åtkomst till AWS Management Console med AWS SSO eller Account Federation på en enhetlig plats där du kan hantera identitets behörigheter. Autentisera användare av AWS Command Line Interface (CLI) med inloggningsdata till Okta och inför multifaktorautentisering.

AWS Partner Onboard your team
More

Myndigheter

Regelefterlevnad och säkerhetsfunktioner som uppfyller myndigheters behov

Säkra reviderad infrastruktur och processer: vi tar ett helhetsgrepp för säkerheten och har fått ett antal certifieringar såsom FedRAMP ATO, FIPS 140-2, HIPAA med flera. Okta stöder dessutom PIV/CAC för autentisering.

Okta Features Government
More

Senaste nytt: Oktas nya integrering med AWS SSO

Det har aldrig varit enklare att hantera identiteter och åtkomst för AWS med Okta.

Okta och AWS har inlett ett samarbete för att ta fram en ny integration med AWS SSO. Titta på den här videon om du vill veta mer.

Används av: