Så här förebygger och motverkar du gisslanattacker

I det här inlägget avslöjar vi de branschnormer för säkerhet och teknik som din organisation kan anamma för att stå emot den växande vågen av gisslanattacker.

I och med att organisationer fortsätter att anamma nya strategier för hybridarbete som utvidgar nätverken bortom det traditionella IT-landskapet så kan hålen som bildats i säkerhetssystemen ha resulterat i många nya sårbarheter som kan utnyttjas vid gisslanattacker.

I en ny rapport avslöjade Jeremy Fleming, direktör på GCHQ, att antalet gisslanattacker fördubblades under 2021 och att de förväntas bli fler, såvida åtgärder inte vidtas. Till följd av detta har skärpning av skydd mot utpressningstrojaner nu högsta prioritet bland företagsledare i hybridarbetets tidsålder.

Men hur kan organisationer bygga upp ett effektivt skydd mot utpressningstrojaner som stärker dessa sårbarheter, och vilken roll spelar Identity-first-säkerhet med nolltillit i skyddet av känsliga data? Här är några viktiga strategier som du kan använda för att förhindra att utpressningstrojaner och andra cyberhot infiltrerar ditt IT-nätverk.

Öka medarbetarnas riskmedvetenhet

Av alla sätt att förhindra gisslanattacker är personalutbildning om riskerna alltid det bästa stället att börja på. Genom att ha regelbundna övningar som på ett ändamålsenligt sätt förklarar vad en gisslanattack är, hur de fungerar och vilka branschnormer för skydd mot utpressningstrojaner som användare kan anamma så kan organisationer minska riskytan betydligt.

Var alltid beredd på det värsta

Då kampanjer med ransomware-as-a-service förväntas öka mängden gisslanattacker ytterligare under 2022 är det klokt att ha en stark säkerhetsstrategi på plats i organisationen för alla tänkbara scenarion. Förutom att utbilda varje enskild anställd om riskerna bör du se till att alla teammedlemmar har en tydlig strategi att följa och att alla beslutsfattare är medvetna om vilka åtgärder de måste vidta i händelse av en gisslanattack.

Investera i smidiga digitala säkerhetssystem

När du bygger upp en strategi för skydd mot utpressningstrojaner i ditt företag är det viktigt att veta att proaktivt förebyggande alltid fungerar bättre än en reaktiv respons. Även om traditionella metoder för att förebygga utpressningstrojaner, som att släppa korrigeringsfiler för gamla tekniker, kanske har räckt tidigare så duger de gamla sätten inte längre. Organisationer måste istället överväga att investera i nyare, smidigare digitala plattformar som kan skydda sårbara IT-system proaktivt mot utpressningstrojaner, både på plats och i molnet.

Implementera stark säkerhet med nolltillit

När våra kunder frågar vilket som är det bästa skyddet mot utpressningstrojaner rekommenderar vi alltid att implementera en stark, identitetscentrerad säkerhetsarkitektur med nolltillit som skyddar deras hybrida arbetsstyrka, oavsett var de befinner sig. Genom att anta att alla användare, enheter, nätverk och platser medför en risk, såvida de inte verifieras genom identitet, kan nolltillit stoppa gisslanattacker vid källan och förhindra illvilliga aktörer från att komma in i nätverket med våld.

Hur kan Okta hjälpa till?

Okta är världens främsta lösning för identitets- och åtkomsthantering och hjälper redan 14 000 organisationer runt om i världen att säkra digital tillit och effektivisera sina försvar mot utpressningstrojaner med branschledande identitetslösningar. Här är några exempel på hur Okta kan hjälpa till med att skydda ditt företag mot gisslanattacker: 

Neutraliserar utpressningstrojaner med stark MFA

De som angriper med utpressningstrojaner ofta använder sig av komprometterade användarnamn och lösenord för att ta kontroll över sina offers konton eller nätverk, och Oktas flerfaktorsautentisering är ett av de bästa sätten att neutralisera utpressningstrojaner vid källan. Genom att kräva att alla användare verifierar sin identitet genom en rad smidiga, lösenordsfria autentiseringsprocesser kan MFA minska risken för utpressningstrojaner och andra säkerhetsintrång som baseras på autentiseringsuppgifter med 75 %.2

Accelererar din säkerhetsarkitektur med nolltillit

Även om det inte finns något magiskt medel när det gäller att uppnå en säkerhetsarkitektur med nollförtroende är Oktas plattform för identitets- och åtkomsthantering den kärnteknik som många organisationer använder för att snabba upp sina resor mot nolltillit. Okta tillhandahåller färdiga integrationer för fler än 7 000 verksamhetskritiska appar, både på plats och i molnet, vilket gör att organisationer snabbt kan driftsätta Identity-first-säkerhet med nolltillit i alla IT-system.

Centraliserar åtkomsthanteringen i alla dina företagsappar

Genom att implementera verktyg som Okta Single Sign-on kan organisationer snabbt täcka de blinda fläckarna i sina IT-nätverk som många cyberbrottslingar utnyttjar när de angriper.

Istället för att separat hantera kontoåtkomst för varje individuell användare och IT-system ger enkel inloggning en enda säker och centraliserad källa till äkthet för alla konton. Resultatet är att IT- och säkerhetsteam kan hantera användaråtkomst säkrare och mer effektivt samt isolera och ta itu med all misstänkt aktivitet innan den sprider sig, medan användare drar nytta av en enklare och snabbare upplevelse varje gång de loggar in.

Om du vill veta mer om hur du förhindrar gisslanattacker kan du läsa vår e-bok: Ransomware Prevention: 5 Things IT Leaders Need to Know 

Om du vill veta mer om hur Okta kan hjälpa till med att stärka ditt företags strategi för skydd mot utpressningstrojaner kan du kontakta en av våra specialister eller ladda ned ett exemplar av Oktas checklista för utpressningstrojaner här.