Avancerad serverhantering

Hantering av serveråtkomst som är lika dynamisk som din multimolninfrastruktur

Meddelat på Oktane21:

Okta PolicySync för ASA

Thoughtworks

Personal Capital

Zoom

Okta helps Zoom maintain security posture in face of rapid growth

Mailchimp

GitLab

McGraw Hill

MGM Studios

Discovery Communications

Rubrik

Väg in identitet i din infrastruktur

Den nya molneran kräver nya lösningar för hantering av serveråtkomst

Centraliserad skalbar åtkomst

I molnet är dina servers hela tiden i rörelse, och du behöver komma åt dem på ett lika dynamiskt sätt. Identitet är nyckeln till försvaret av din moderna serverinfrastruktur. Med identitet i strategiskt centrum för serveråtkomst får du en enhetlig katalog för att hantera och automatisera serverns användare, grupper och policyer på ett skalbart sätt.

Hybrid- och multimoln-SSO

En kraftfull grund för identitet gör att du enkelt kan utöka SSO till Linux- och Windows-servrar via SSH och RDP över alla hybrid- eller multimolnmiljöer.