Avancerad serverhantering

Hantering av serveråtkomst som är lika dynamisk som din multimolninfrastruktur

Meddelat på Oktane21:

Okta PolicySync för ASA

Väg in identitet i din infrastruktur

Den nya molneran kräver nya lösningar för hantering av serveråtkomst

Centraliserad skalbar åtkomst

I molnet är dina servers hela tiden i rörelse, och du behöver komma åt dem på ett lika dynamiskt sätt. Identitet är nyckeln till försvaret av din moderna serverinfrastruktur. Med identitet i strategiskt centrum för serveråtkomst får du en enhetlig katalog för att hantera och automatisera serverns användare, grupper och policyer på ett skalbart sätt.

Hybrid- och multimoln-SSO

En kraftfull grund för identitet gör att du enkelt kan utöka SSO till Linux- och Windows-servrar via SSH och RDP över alla hybrid- eller multimolnmiljöer.