Avancerad serverhantering

Hantering av serveråtkomst som är lika dynamisk som din multimolninfrastruktur

Meddelat på Oktane21:

Okta PolicySync för ASA

Thoughtworks

Personal Capital

Zoom

Mailchimp

GitLab

McGraw Hill

MGM Studios

Discovery Communications

Rubrik

Väg in identitet i din infrastruktur

Den nya molneran kräver nya lösningar för hantering av serveråtkomst

Centraliserad skalbar åtkomst

I molnet är dina servers hela tiden i rörelse, och du behöver komma åt dem på ett lika dynamiskt sätt. Identitet är nyckeln till försvaret av din moderna serverinfrastruktur. Med identitet i strategiskt centrum för serveråtkomst får du en enhetlig katalog för att hantera och automatisera serverns användare, grupper och policyer på ett skalbart sätt.

Hybrid- och multimoln-SSO

En kraftfull grund för identitet gör att du enkelt kan utöka SSO till Linux- och Windows-servrar via SSH och RDP över alla hybrid- eller multimolnmiljöer.

Kom snabbt igång med server access i molnet

Hur kan du snabba upp utan att något går sönder?Sätt identitet och åtkomsthantering i centrum av DevOps-plattformens automatisering och gör det inte till en efterkonstruktion.

Smidig integration av DevOps-verktyg

Använd vilket verktyg du vill för infrastrukturautomatik eller konfigurering när du ställer in privilegierade kontroller för användaråtkomst som är anpassade till dynamiska miljöer eftersom elastiska resurser rör sig skalbart. Och bakar du in IAM betyder det att du kan eliminera manuella säkerhetskontrollpunkter och flaskhalsar som skulle kunna dra ner hastigheten av din automatisering.

Automatisering som prioriterar API

Okta exponerar varje komponent och konfiguration som en API så du kan skala dina kontroller över hundratals, tusentals eller tiotusentals servers via automatisering i stället för att behöva klicka runt i gamla kontrollpaneler.

Möt dina tuffaste krav
för regelefterlevnad

Har du några timmar över varje dag för att granska serveråtkomst? Förmodligen inte.

Minskad börda av regelefterlevnad

Ta bort bördan av att spåra och hantera serveradministratörers konton och inloggningsuppgifter för granskning från ditt team. Med hjälp av identitet kan du stämma av rollbaserade åtkomstkontroller med granskningsloggarna eftersom administratörerna loggar in på servrar med sina Okta-användarkonton snarare än delade konton. 

Du kan också snabbt avgöra vem som kom åt vad genom att ställa in detaljerade åtkomsthanteringsprinciper för serveranvändarna.

Granskningsloggar

Det blir ännu enklare att granska inloggningar och sessioner tack vare loggar som du kan se via kontrollpanelen eller API, integrera i en SIEM-lösning nerströms eller kryptera och spara i din egen miljö.

Ge ditt DevOps-team resurser

Låt inte serveråtkomst hindra ditt DevOps-team

Automatisk registrering och avregistrering

Använd DevOps som tjänst med smidig anslutning och användarvänlighet. Ditt team kan fokusera på att leverera programvara och tillhandahålla infrastruktur snabbt och säkert utan att vänta i veckor för att få nödvändig åtkomst och alla som slutar på ditt företag blir automatiskt borttagna. 

SSH- och RDP-säkerhet

Dina befintliga SSH- och RDP-verktyg och arbetsflöden kommer att fungera som vanligt. De fungerar som det är men med extra säkerhetskontroller.

Advanced Server Access binder användarnas enheter till autentiserade sessioner, vilket ger ökad tillförsikt att vi hela tiden kan lita på alla enheter och anställda.

Maxime Rousseau

CISO

Kom igång med 
Okta Advanced
Server Access redan idag