Forum21 Europe

Få alla huvudpunkter och sessioner från Forum21 Europe här.

Översikt > Avslutande session

Avslutande session: Zero Trust-säkerhet, inte Zero Trust-samhälle

Oktas vision är att alla får möjlighet till säker användning av all teknik. Tillit är avgörande för vår verksamhet och för våra kunders framgångar. Lär dig mer om framtiden för digital identitet, hur man skapar förtroende och hur användnig av Zero Trust-säkerhet kan lägga grunden för en transparent och mer förtroendefull värld.

Yves Couturier, Director of Information Systems, Franska Röda Korset

Skapa förtroende med teknik

croix-rouge-quote

Franska Röda Korset bildades för över 150 år sedan och har nu mer än 60 000 frivilliga biståndsarbetare runt om i världen. Det är utomordentligt viktigt och en stor utmaning att koppla samman alla dessa utspridda användare med nödvändiga system och appar.

Tidigare tog det lång tid att ordna åtkomst, upp till 2 veckor för en enda användare. Man hade också säkerhetsproblem med autentisering och att avgöra om personer fortfarande tillhörde organisationen. Röda Korset ville ha en global lösning för identitet- och åtkomsthantering som ökade effektiviteten och förenklade medlemmarnas upplevelser.

Med Okta tar det nu bara 10 minuter att validera ett nytt konto. Med Okta Workflows har organisationen kunnat automatisera och snabba upp livscykelhanteringen. Användarna gillar enkelheten och snabbheten när de använder federerade appar via Single Sign On. Detta har också varit omvälvande i regioner där anslutningar inte är stabila och då kan man använda multifaktorautentisering offline via Google Authenticator så att alla kommer åt sina appar och inkorgar.

forum21-illustration-Yves Corturier
Todd McKinnon, CEO och medgrundare, Okta

Zero Trust-säkerhet, inte Zero Trust-samhälle

todd-quote

Tekniken har de senaste 12 månaderna blivit en allt större del av våra liv. Vi förlitar oss på den inte bara för distansarbete utan också för våra grundläggande mänskliga behov såsom kontakt med vänner och familj, beställa mat eller sköta läkarbesök.

Men tekniken har även medfört utmaningar. Vi har exponerats för risker, undrat hur och var vår information har spårats. Förtroendet har försvunnit. Inte bara för teknik utan också för myndigheter, företagsledare och sjukvård.

Detta är viktigt för oss som leder teknikutvecklingen eftersom tekniken inte kan fungera fullt ut utan tillit. Under nästa decennium kommer vårt jobb att vara att säkra de lösningar som vi tagit fram, att förstå hur tekniken kan användas både för gott och ont samt att bygga upp förtroendet för den teknik som utgör grunden för våra samhällen.

På Okta tror vi att Zero Trust-säkerhet kan hjälpa oss att inte utvecklas till ett Zero Trust-samhälle. Genom att bygga en teknik som hela tiden ger rätt åtkomst till rätt resurser med rätt kontext tar vi ansvar för användarnas säkerhet utan att lasta över det på dem. Ledare inom tekniksektorn måste göra tillit en hörnsten i framtidens teknik. På Okta kommer vi fortsätta att ge detta högsta prioritet.

forum21-illustration-Todd-Mckinnon
Rapport

Den nya arbetsplatsrapporten 2021

Den globala övergången mot distansarbete, och nyligen också delvis distans och delvis på plats, har transformerat våra liv och kan få långsiktiga konsekvenser för framtiden.

eBook

Identitet- och åtkomsthantering av kunder

Upptäck hur modern CIAM kan hjälpa din organisation att leverera en säker och smidig upplevelse för kunder och partners.

Whitepaper

Mer om Okta Adaptive MFA

Med Okta Adaptive MFA kan organisationer få en säkerhet i storföretagsklass med en utmärkt upplevelse för användare.

Redo att komma igång?