Forum21 Europe

Få alla huvudpunkter och sessioner från Forum21 Europe här.

Översikt >

Vad du missade

Oktas Forum21 Europe samlade erkända experter inom IT, säkerhet och identitets- och åtkomsthantering. De kunde utbyta verksamhetskritiska idéer angående tillitens betydelse för företag och samhälle nu och i framtiden. ​

Under en tid av oväntade förändringar och påtvingad fysisk isolering kan det vara ett välkommet avbrott att jämföra strategier som ökar tilliten bland personal, kunder och partners. Du håller säkert med oss om att det är ett tillfälle vi inte får missa. Du håller säkert med oss om att det är ett avbrott vi inte får missa.

Inledningsanförande:
Lita på våra superkrafter

Välkomstanförande av Bob Burke, Regional VP, Customer First, Okta följt av några ord från vår värd, David McClelland samt Keynote : tillitens ekonomi från Philipp Diekhöner, Global Innovation and Trust Pioneer.

Den nya säkerhetskulturen

En ny arbetskultur hos personalen kräver en ny säkerhetskultur för att vara möjlig. Digital tillit blir allt viktigare för produktiviteteni takt med nya möjligheter ökar även antalet hot.

Framtiden för Digital Tillit

Hur påverkas er verksamhet av digital tillit?Upptäck hur vi med hjälp av Digital Trust Officer skapar en ny säkerhetskultur inom verksamheten och därmed underlättar övergången till en mer flexibel arbetskultur.

Derek Gordon, Director, Cyber Security, PwC

(19 min)

Lärdomar från cyberhotens guldrush

Nu slår hotlandskapet alla rekord genom att så många distansarbetar vilket har skapat nya säkerhetsrisker. Se hur detta har förändrat tänkandet och beteendet hos de som distansarbetar och hur företagen har reagerat på det.

Ben King, Chief Security Officer, EMEA, Okta

(19 min)

Kundperspektiv: Autoscout24

Digital tillit blir allt viktigare för produktivitetenMarkus Hilmes samtalar med David McClelland om vikten av tillit på AutoScout24 nu när hela världen förändras snabbt.

Markus Hilmes, CISO, AutoScout24

(21 min)

Framtidssäkrad hybrid-IT

Förtroendet för molnteknik har aldrig varit större men verkligheten för de flesta företagen är att hybrid-IT kommer att gälla under överskådlig framtid. Regelefterlevnad eller rent praktiska skäl har gjort att många företag nu kämpar med hantering av identitet i hybrid-IT-miljöer.

Framtidssäkrad hybrid-IT

Många företag har appar både lokalt installerade och i molnet, det kan vara en följd av gällande regelverk men det kan också bero på att man håller på att modernisera. Så hur kan identitet hanteras på bästa sätt i en hybrid-miljö? Vi tar en titt på några lösningar.

Joshua Kroeze, Senior Director, Solutions Engineers, Okta

(19 min)

Kundperspektiv: ITV

Förtroendet för molnteknik har aldrig varit större men verkligheten för de flesta företagen är att hybrid-IT kommer att gälla under överskådlig framtid. Liz Cocker samtalar med David McClelland om sin vision för identitet på ITV och vilken roll detta spelar i en hybridiserad värld.

Liz Cocker, Identity Service Manager, ITV

(33 min)

Uppfylla kraven från modern arbetskraft

Reaktionerna på den globala pandemin har lett till större förändringar för arbetstagare i Europa än någonsin tidigare. Arbete betraktas numer som en aktivitet istället för en plats. Denna förändring har resulterat i diskussioner om det som berör förtroende och personal. För både arbetsgivare och arbetstagare är denna nya frihet kopplad till större ansvar.

Uppfylla kraven från modern arbetskraft

Hur ser framtiden ut för moderna arbetstagare i Europa? Var finns cheferna på C-nivå som styr deras uppmärksamhet? Vi tittat på hur lagstiftning påverkar personalen och de långsiktiga och sociala konsekvenserna av att arbeta på distans.

Angela Salmeron, Associate Research Director, European Future of Work, IDC

(19 min)

Hur man skapar fö[email protected]

Hur har COVID förändrat vårt sätt att arbeta ett år senare? Vi tittar på hur förtroende har utvecklats mellan arbetstagare och arbetsgivare och hur organisationer kan skapar förtroende för de som jobbar på distans med hjälp av molnbaserade lösningar som hanterar identitet.

Ian Lowe, Director of Solutions Marketing, EMEA, Okta

(17 min)

Kundperspektiv: Vistra

Under det senaste året har många anställda erfarit storskaliga förändringar till följd av den globala pandemin. Denna nya frihet för arbetsgivare och arbetstagare gör att organisationer måste ta större ansvar och skapa förtroende från sina distansarbetande och slutanvändare. Reem Zahran samtalar med David McClelland om hur Vistra ökar sin säkerhet och ger personalen en smidig och användarvänlig upplevelse.

Reem Zahran, Chief Information Officer, Vistra

(20 min)

Modernisera den digitala upplevelsen för kundlojalitet

Lojalitet är ett tveeggat begrepp. En sak är dock säker, en bra kundupplevelse skapar förtroende och ökar sannolikheten för att kunden kommer tillbaka.

Framtidens CIO

Pandemin skapar tillfällen för ledande teknikföretag att sätta IT i verksamheternas centrum. Det kortsiktiga målet är att få alla digitala lösningar att arbeta tillsammans, det långsiktiga är att anpassa sig till framtidens företag. Se varför säkra och smidiga kundupplevelser har högsta prioritet för att nå dit.

Duncan Brown, VP of Enterprise Research Europe, IDC

(20 min)

Modernisera den digitala upplevelsen för kundlojalitet

Dagens kunder förväntar sig en högre standard på tjänsterna. Upptäck hur organisationer kan skapa rätt balans mellan användarvänlighet och säkerhet för att öka engagemanget, öka säkerheten, skydda användarnas integritet och hantera komplexitet.

Jiong Liu, Director, Product Marketing - Customer Identity, Okta

(20 min)

Kundperspektiv: Engie

Identitet är ingången för alla användare och genom att lägga till en säker identitetstjänst kan man ge användarna smidiga upplevelser. Erwan Conq berättar om Engies B2C IT-strategi för att ge kunderna en enhetlig upplevelse.

Erwan Conq, CIO, BU France B2C & Direction Grand Public (DGO), Engie

(21 min)

Avslutande session:
Zero Trust-säkerhet, inte Zero Trust-samhälle

Oktas vision är att alla får möjlighet till säker användning av all teknik. Tillit är avgörande för vår verksamhet och för våra kunders framgångar. Lär dig mer om framtiden för digital identitet, hur man skapar förtroende och hur användnig av Zero Trust-säkerhet kan lägga grunden för en transparent och mer förtroendefull värld.

Skapa förtroende med teknik

Franska Röda Korset, behöver möjliggöra för anställda och frivilliga att arbeta autonomt. I denna session kommer Yves att tala om hur han, tillsammans med Okta, möjliggjorde för Röda Korset att sköta sitt humanitära bistånd med moln-baserat samarbete.

Yves Couturier, Director of Information Systems, Franska Röda Korset

Yasmine Abbas, Senior Customer Success Manager, Okta

(14 min)

Avslutande session: Zero Trust-säkerhet, inte Zero Trust-samhälle

Oktas vision är att alla får möjlighet till säker användning av all teknik. Tillit är avgörande för vår verksamhet och för våra kunders framgångar.Todd McKinnon kommer att tala om framtiden för digital identitet, skapa tillit och hur Zero Trust-säkerhet kan lägga grunden för en transparent och mer förtroendefull värld.

Todd McKinnon, CEO och medgrundare, Okta

(21 min)