Forum21 Europe

Få alla huvudpunkter och sessioner från Forum21 Europe här.

Översikt > Uppfylla kraven från modern arbetskraft

Uppfylla kraven från modern arbetskraft

Reaktionerna på den globala pandemin har lett till större förändringar för arbetstagare i Europa än någonsin tidigare. Arbete betraktas numer som en aktivitet istället för en plats. Denna förändring har resulterat i diskussioner om det som berör förtroende och personal. För både arbetsgivare och arbetstagare är denna nya frihet kopplad till större ansvar.

Angela Salmeron, Associate Research Director, IDC

Uppfylla kraven från modern arbetskraft

angela-salmeron-statistic

Företagen måste bli digitalt kunniga för att fungera väl i den moderna eran och möjliggöra och säkra hybrid-team som en av de största tekniska utmaningarna: Prognoser från IDC visar att 35 % av europeiska anställda kommer att arbeta på distans, åtminstone delvis, även efter COVID.

Men företagen kommer inte att lyckas om de inte sätter personalen först. En god arbetsmiljö är nödvändig och den digitala upplevelsen kommer att vara avgörande för att behålla de anställda. Detta driver på anskaffandet av molnbaserade produktivitets-verktyg som den viktigaste teknikinvesteringen tillsammans med lösningar för samarbete och säker åtkomst för distansarbete.

Framtiden för den moderna arbetskraften är rörlig och kräver rätt personer i rätt team vid rätt tidpunkt. Sådana organisationer grundas på smidiga samarbeten mellan olika nivåer och en ansvarsfördelning från början till slut. Detta leder till en ny typ av organisationer som kännetecknas av demokratisering, livslångt lärande och skapande av en förtroendefull kultur. Med detta följer en ny ledarskapsmodell baserad på omtanke, vision, transparens och tillit.

forum21-illustration-Angela Salmeron
Ian Lowe, Director of Solutions Marketing, Okta

Hur skapar man fö[email protected]?

ian-lowe-graphic

Distansarbete under pandemin har nu utvecklats till dynamiskt arbete där anställda får möjlighet att jobba var de vill, när de vill och hur de vill. Av detta följer den ultimata flexibiliteten av [email protected] där organisationer har en optimerad teknik som stöder de anställdas dagliga jobb och etablerar en förtroendefull relation mellan verksamhet och anställda.

Det finns tre stöttepelare för att uppnå [email protected]:

  1. Optimera möjligheten till distansarbete. Nu, mer än någonsin tidigare, handlar arbete om din personal och att ha digitala stödstrukturer som ger flexibilitet och empati

  2. Se identiteten som en kontroll snarare än en IT-tjänst. Det handlar om att avgöra vem din användare är och varför de behöver åtkomst

  3. Skaffa Zero Trust-säkerhet för att ge rätt personer rätt åtkomst till rätt resurser på ett sätt som kontinuerligt kan ändras

Etablering av tillit på jobbet kräver att identitet är centralt i IT-arkitekturen så att de anställda får friheten att arbeta där det passar både dem och företaget.

forum21-illustration-Ian Lowe
Reem Zahran, Chief Information Officer, Vistra

Kundperspektiv: Vistra

Vistra Quote

Vistra är ett företag som levererar professionella tjänster för finansmarknaden, privata kapitalförvaltare och kapitalmarknaden. Det har på senare år vuxit påtagligt genom uppköp och har nu sitt fokus på att slå samman och harmonisera olika tekniska system och strategier.

När COVID slog till stod företaget inför stora utmaningar. Över 80 % av de anställda använde fortfarande stationära datorer. Personalen var van vid att få stöd från IT-teamet. Införandet av Okta har ändrat allt och möjliggjort självservice, enkel inloggning med Single Sign On och accelererad åtkomst till appar via Okta Integration Network.

Efter införandet av Okta och implementering av viktiga förändringar av infrastrukturen har företaget förändrat innebörden av begreppet "back office". Tekniken har blivit en central del av verksamheten där drift, affärsverksamhet och IT arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Företaget satsar på Zero Trust för att förbättra säkerhetssitsen. Med kontinuerlig utbildning och under översyn från styrelsen kommer man att intensifiera sin säkerhetsprofil för att optimera förståelsen från personalen och med det slutgiltiga målet att förverkliga en modell där man alltid verifierar.

forum21-illustration-Reem-Zahran
Rapport

Den nya arbetsplatsrapporten 2021

Den globala övergången mot distansarbete, och nyligen också delvis distans och delvis på plats, har transformerat våra liv och kan få långsiktiga konsekvenser för framtiden.

eBook

Identitet- och åtkomsthantering av kunder

Upptäck hur modern CIAM kan hjälpa din organisation att leverera en säker och smidig upplevelse för kunder och partners.

Whitepaper

Mer om Okta Adaptive MFA

Med Okta Adaptive MFA kan organisationer få en säkerhet i storföretagsklass med en utmärkt upplevelse för användare.

Redo att komma igång?