Forum21 Europe

Få alla huvudpunkter och sessioner från Forum21 Europe här.

Översikt > Framtidssäkrad hybrid-IT

Framtidssäkrad hybrid-IT

Förtroendet för molnteknik har aldrig varit större men verkligheten för de flesta företagen är att hybrid-IT kommer att gälla under överskådlig framtid. Regelefterlevnad eller rent praktiska skäl har gjort att många företag nu kämpar med hantering av identitet i hybrid-IT-miljöer.

Joshua Kroeze, Senior Director, Solutions Engineers, Okta

Hybrid-IT för en hybridiserad värld

joshua-kroeze-quote

COVID-19 under 2020 påskyndade IT-transformationen med ljusets hastighet. Tiden för implementering minskade till en tjugondel när företagen samlades för att kunna leverera nya digitala tjänster flera år i förväg. Det var en spännande tid för IT-chefer men och en utmanande sådan. Varför? Eftersom vi fortfarande lever i en värld av hybrid-IT där de flesta företagen har system både i molnet och lokalt installerade.

På Okta ser vi 3 huvudskäl till att framtidssäkra verksamheten:

  1. Möjliggöra dynamiskt arbete - företag kan driva på produktivitet och säkerhet i morgondagens värld av arbete både på plats och på distans, genom att optimera verktyg för självservice, göra hantering av livscykler smidigare och införa Zero-Trust

  2. Konsolidera IT - efter en massa kortsiktiga inköpsbeslut måste nu IT-chefer se över befintlig praxis. Säkra det som ska finnas kvar, göra sig av med det som inte längre är värdefullt och se till det långsiktiga för att göra identiteter enhetliga i molnet, lokalt och i hybrid-miljö

  3. Skapa kundcentrerade upplevelser - integration av identitet med marknadsföringssystem skapar en enhetlig bild av kunder och öppningar för riktad marknadsföring vilket kan öka försäljning med 15-20 %

forum21-illustration-Joshua-Kroeze
Liz Cocker, Identity Service Manager, ITV

Kundperspektiv: ITV

forum21-itv-quote

ITVs vision är att vara ett företag i media- och underhållningsbranschen som leds digitalt och skapar och förmedlar innehåll var, när och hur publiken önskar.

Företaget löste detta radikalt genom att implementera Okta och lägga ut sin Google Workspace på plattformen från dag ett. Detta radikala grepp har uppskattats i hela organisationen: lockade av enkelheten för att säkra sina appar kommer utvecklingsteam i mängder som vill ha sina appar integrerade med Okta. App-hanterarna har tagit till sig av fördelarna med Okta Workflows som gör att de själva kan styra tillstånd för apparna med inbyggda system.

Historiskt sett har ITV haft flera källor för identitet såsom lokalt installerad Active Directory, en Active Directory för federerade tjänster och Google. Nya startkonton behövde sättas upp på många ställen vilket skapade risker med att tillåta för lite eller för mycket åtkomst. Med Okta minskade misstagen dramatiskt och fördröjningar av åtkomsträtter blev något från det förgångna.

ITVs övergång till molnet har redan gett utdelning. När COVID-19 tvingade
inspelningen av deras främsta show ”I’m a Celebrity Get Me Out of Here” att flytta från Australien till Wales så försvann fördelen med skillnaden i tidzon och produktions-teamen var tvungna att hitta nya vägar för att få redigering klar i tid. För att göra det användes molnet som gjorde att 5 år av teknisk utveckling klarades av på 14 månader.

forum21-liz-cocker
Rapport

Den nya arbetsplatsrapporten 2021

Den globala övergången mot distansarbete, och nyligen också mot både distans och på plats, har transformerat våra liv och kan få långsiktiga konsekvenser för framtiden.

eBook

Identitet- och åtkomsthantering av kunder

Upptäck hur modern CIAM kan hjälpa din organisation att leverera en säker och smidig upplevelse för kunder och partners.

Whitepaper

Mer om Okta Adaptive MFA

Med Okta Adaptive MFA kan organisationer få en säkerhet i storföretagsklass med en utmärkt upplevelse för användare.

Redo att komma igång?