Forum21 Europe

Få alla huvudpunkter och sessioner från Forum21 Europe här.

Översikt > Inledningsanförande: Lita på våra superkrafter

Inledningsanförande: Lita på våra superkrafter

Välkomstanförande av Bob Burke, Regional VP, Customer First, Okta följt av några ord från vår värd, David McClelland samt Keynote : tillitens ekonomi från Philipp Diekhöner, Global Innovation and Trust Pioneer.

Philipp Kristian, Global Innovation and Trust Pioneer

Lita på våra superkrafter

forum21-keynote-quote

Vi har alla den unika superkraften tillit. Den gör att vi kan samarbeta, hitta gemensamma intressen och uppnå fantastiska resultat. Världen fungerar tack vare tillit mellan olika system. När vi söker samarbeten och vill arbeta tillsammans spelar tekniken an avgörande roll för att skapa det förtroende som gör att vi kan bli mer produktiva och använda vår tid bättre.

Det senaste årtiondet har händelser som finanskrisen 2008-09 och COVID-19-pandemin även skapat en pandemi av misstroende. Men vi kan lösa det problemet genom att distansera oss från den tröghet och de regelbaserade beslut som har tagit mycket av vår tid och gjort det svårt att veta vem man kan lita på. Genom att återställa den globala tilliten kommer vi att bygga upp ett nytt handlingsprogram som möjliggör ett förtroendefullt samhälle.

Det har nu blivit bråttom att ta fram teknik som kan hjälpa oss att samarbeta bättre och skapa ett universellt samförstånd. Vi kan genomföra denna globala återställning, och vi kan göra det tillsammans. Vi kan skapa en värld som bygger på ett mänskligt och smidigt samarbete. Vi kan återvända till grunderna för våra superkrafter.

forum21-illustration-Philipp-Kristian
Rapport

Den nya arbetsplatsrapporten 2021

Den globala övergången mot distansarbete, och nyligen också delvis distans och delvis på plats, har transformerat våra liv och kan få långsiktiga konsekvenser för framtiden.

eBook

Identitet- och åtkomsthantering av kunder

Upptäck hur modern CIAM kan hjälpa din organisation att leverera en säker och smidig upplevelse för kunder och partners.

Whitepaper

Mer om Okta Adaptive MFA

Med Okta Adaptive MFA kan organisationer få en säkerhet i storföretagsklass med en utmärkt upplevelse för användare.

Redo att komma igång?