Forum21 Europe

Få alla huvudpunkter och sessioner från Forum21 Europe här.

Översikt > Modernisera den digitala upplevelsen för kundlojalitet

Modernisera den digitala upplevelsen för kundlojalitet

Lojalitet är ett tveeggat begrepp. En sak är dock säker, en bra kundupplevelse skapar förtroende och ökar sannolikheten för att kunden kommer tillbaka.

Duncan Brown, VP of Enterprise Research Europe, IDC

Framtidens CIO: Från krishantering till framtidens företag

duncan-brown-quote

Efter de senaste skakiga 12 månaderna är den största utmaningen för dagens CIO att planera motståndskraften. Särskilt den digitala motståndskraften, förmågan för organisationen att inte bara kunna återställa driften efter ett avbrott, utan också kunna dra nytta av förändrade förhållanden.

Nyckeln till detta är det digitala drömlaget bestående av experter på användarupplevelser, drift, HR, teknik, ekonomi och säkerhet. IT-budgetar glider i ökande omfattning bort från direkt kontroll från CIO som ändå har kvar ansvaret för att integrera ny teknik med en sammanhållen plan.

Upplevelserna från många kunder och anställda kommer att kräva mer tillit. Inom återförsäljarledet kräver kontaktlös leverans till dörren att man litar på personer som man kanske aldrig träffar såsom utkörare och lagerarbetare. Företag med digital motståndskraft har förtroende som en nyckelkomponent: socialt ansvar och etik, säkerhet, regelefterlevnad och integritet. Att få rätt balans är avgörande eftersom förtroende tar lång tid att bygga upp men kan försvinna snabbt.

forum21-illustration-Duncan-Brown
Jiong Liu, Director, Product Marketing - Customer Identity, Okta

Modernisera den digitala upplevelsen för kundlojalitet

Rätt balans av användarvänlighet, integritet och säkerhet utgör nyckeln till att få smidiga digitala upplevelser för kunderna och identitet är avgörande för att nå dit.Företagen måste beakta dessa fyra hörnstenar:

  1. Smidiga upplevelser - leverera en enhetlig upplevelse över alla de appar och enheter som kunderna kan använda, särskilt under registrering och inloggning

  2. Modern säkerhet - identitetstjänsten måste ha en rigorös säkerhet som blockerar intrång, motarbetar bedrägerier och uppfyller krav på regelefterlevnad och integritet

  3. Centraliserad hantering - för att effektivt hantera åtkomstbeslut för alla olika appar och enheter som kunderna kan använda, särskilt genom automatiska identitets-relaterade arbetsflöden

  4. Snabbt till marknaden - kundupplevelser utvecklas ständigt vilket kräver att utvecklare hela tiden bygger nytt och gör om. Utvecklare har tillgång till avancerade verktyg och kan överföra identitet till Okta och istället fokusera på strategiska mål

Genom integration av identitet i hela det tekniska ekosystemet kan företagen hålla miljöer synkroniserade och ge bästa möjliga upplevelse för kunderna.

forum21-illustration-Jiong-Liu
Erwan Conq CIO, Engie

Kundperspektiv: Engie

Engie Quote

Som så många andra energibolag har franska Engie diversifierat sitt utbud från bara energi till utrustningar såsom värmepumpar, solpaneler och laddningsstationer. Detta ger ytterligare kontaktpunkter med deras 10 miljoner kunder vilket skapar behovet av en enhetlig och säker användarupplevelse över alla kanaler.

En förtroendefull relation till kunderna är nyckeln. Som kund använder vi energin, men vi ser den inte. Vi ser bara relationen till vår leverantör av energin när vi ringer kundtjänsten, kontrollerar fakturan eller kontaktar leverantören via en app. Tillit är den faktor som fäller avgörandet när vi väljer leverantör.

Energibranschen har blivit mer komplex och Engie tror att det har blivit allt viktigare att ha en djuplodande kunskap om kunderna. För att bibehålla förtroendet och få trogna kunder försöker man att göra det enklare för kunden genom att erbjuda rätt kontakt, produkt eller tjänst vid rätt tidpunkt.

Utplaceringen av Okta har gjort att Engie kunnat sätta upp en enhetlig källa för kundidentiteter vilket hjälper till att lära känna sina kunder, spåra kontakter med varumärket och bygga upp en smidig upplevelse för slutanvändaren för alla sina tjänster.

forum21-illustration-Erwan-Conq
Rapport

Den nya arbetsplatsrapporten 2021

Den globala övergången mot distansarbete, och nyligen också mot både distans och på plats, har transformerat våra liv och kan få långsiktiga konsekvenser för framtiden.

eBook

Identitet- och åtkomsthantering av kunder

Upptäck hur modern CIAM kan hjälpa din organisation att leverera en säker och smidig upplevelse för kunder och partners.

Whitepaper

Mer om Okta Adaptive MFA

Med Okta Adaptive MFA kan organisationer få en säkerhet i storföretagsklass med en utmärkt upplevelse för användare.

Redo att komma igång?