Rapporten om hybridarbete 2023

Vid det här laget vet alla att hybridarbete är här för att stanna – men vilka åtgärder bör svenska företag vidta för att framtidssäkra dessa arbetsmodeller? Och vilken roll kommer moderna plattformar för identitets- och åtkomsthantering som Okta att spela för att hjälpa dem balansera produktivitet och säkerhet, trots olika affärsutmaningar?

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret för att ladda ned rapporten

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.

De fem viktigaste punkterna från Oktas rapport om hybridarbete 2023

Icon

Ett av fyra

svenska företag planerar att ompröva sin hybridmodell inom de kommande 12 månaderna

Bygg upp din arbetsplats med skalbarhet i åtanke

De flesta svenska organisationer har implementerat en hybridarbetsmodell, men många ser över sina strategier och omprövar dem vid behov.

Icon

35 %

säger att medarbetarnas produktivitet är den främsta drivkraften för att implementera hybridarbetsmodeller

Fokusera på att förbättramedarbetarupplevelser och produktivitet

Om din arbetsmodell drivs av medarbetarnas välbefinnande bör du fokusera på medarbetarupplevelser lika mycket som du investerar i produktivitet.

Icon

75 %

har ökat sin investering i ESG

Ignorera inte ESG

Hållbarhet kanske inte är drivkraften bakom din arbetsplatsstrategi, men kommande EU-lagstiftning ser ut att sätta ESG högre upp på dagordningen för svenska organisationer – och en strategi för hybridarbete som prioriterar identitet kan göra att ditt företag uppnår hållbarhetsmålen mycket snabbare.

Icon

62 %

tillåter distansarbete upp till tre dagar i veckan

Se kontoret på ett nytt sätt

Trots att 40 % av svenska företag bestämmer vilka dagar och tider som olika avdelningar/team/ individer kan arbeta på, tillåter 62 % distansarbete upp till tre dagar i veckan. För att ge fullt stöd till alla medarbetare bör du se till att investera i tekniker som ger dina medarbetare samma upplevelse oavsett var de arbetar.

Icon

Ett av fyra

fyra svenska företag säger att cybersäkerhet är en av deras största utmaningar

Välkomna nollförtroende

Cybersäkerhet är en av de största utmaningarna för svenska organisationer som försöker anpassa sig till hybridarbete, och därför är en strategi för nollförtroende som prioriterar identitet en smart investering. Din organisation kan eliminera vanliga cyberhot genom att tillämpa stark autentisering för alla användare i alla företagskritiska tjänster.

Hur modern identitet hjälper svenska företag att frodas i hybridarbetets tid.

Hjälper till att minska de vanligaste hoten mot cybersäkerhet


Genom att eliminera behovet av flera lösenord med hjälp av Single Sign-On (SSO) och lägga till ytterligare ett säkerhetslager med multifaktorautentisering (MFA), hjälper modern identitet till att kväva cyberhot i sin linda och ser till att alla medarbetares data är säkra.

Ger medarbetarna friheten att arbeta var de vill


Med rätt identitetslösning på plats kan organisationer ge medarbetarna säker, enkel åtkomst till alla appar både på och utanför det traditionella kontoret – samtidigt som de ser till att medarbetarna har alla verktyg och allt stöd de behöver.

Centraliserar åtkomsthantering för alla användare, var som helst


Genom att ge IT-team en plats för att visa, hantera och säkra all användaråtkomst förenklar modern identitet åtkomsthanteringen i komplexa hybrida IT-miljöer, förbättrar driftprestanda och minskar IT-utgifterna över hela linjen.

Läs Oktas rapport om hybridarbete 2023 i dess helhet här för mer information om hur identitet gör det möjligt för svenska organisationer att leverera en medarbetarcentrerad, långsiktig strategi för hybridarbete som bygger på förtroende och som är skalbar, hållbar och säker.