Infografik: Identitet påskyndar den digitala tilliten

Identitet påskyndar den digitala tilliten

I dagens digitala samhälle måste kunder dela med sig av sina personuppgifter online för att få den service de önskar. För att dela med sig av denna typ av information krävs tillit. Vad måste organisationer göra för att vinna och behålla kundernas och medborgarnas tillit?

 

Ladda ned denna infographic för att ta del av:

  • De faktorer som driver digital tillit
  • Vilka åsikter som finns kring digitala ID och vaccinpass
  • Vem kunderna håller ansvarig för att deras personuppgifter hanteras med integritet